Audio & Video

Dễ dàng chơi và chỉnh sửa, chuyển đổi dạng khác nhau của âm thanh/video các tập tin

Đánh giá hàng đầu trong Audio & Video

Video To Audio Cutter
2.0
Rating
Một công cụ dễ sử dụng để tách các đoạn vi-đê-ô và m thanh từ bất cứ tập tin vi-đê-ô nào.
Hotkey Sound Recorder
4.0
Rating
Hotkey Sound Recorder là một vũ m được ghi chép phần mềm.
Reverse Speech Professional
2.6
Rating
Ngược lại Nói Xấu là một đủ tư cách tập tin m thanh biên tập.
Sony Digital Voice Player
2.10.0017
MIỄN PHÍ
Rating
Đy là miễn phí, cống hiến phần mềm để dùng với những DVF, MSV và WAV kiểu tập...
Audio Cutter Joiner
1.17
Rating
Cắt và nối những tập tin m thanh của bạn với ứng dụng này.
CaptionMaker
6.12
Rating
Với CaptionMaker-DV (Windows) anh có thể đóng tựa nào DV video.
MusicLab MIDI Connection Center
1.10.0001.37
MIỄN PHÍ
Rating
Đơn giản MIDI Connection Center Tiện ích làm MIDI THRU kết nối.
Dyyno Broadcaster
1.4.5.20151
Rating
Dyyno Broadcaster - phát thêm nội dung, bất cứ màn hình nào cấp.
Aktiv MP3 Recorder
4.9.0
MIỄN PHÍ
Rating
Aktiv MP3 Recorder là một trong một m thanh phần mềm xy dựng để đưa CDs, cuốn băng.
Channel Studio Pro
10.5.1
Rating
Channel Studio Pro, một trong những hoàn toàn tự động phần mềm của Phoenix Innovations.
Karaoke Eddie
1.1.2.1382
Rating
Tạo của riêng anh personalized Karaoke withKaraoke Eddie phần mềm!
MOV Player
1.0.2
MIỄN PHÍ
Rating
MOV Player dễ sử dụng với người chơi, được thiết kế đặc biệt để chạy các tập tin MOV.
Mp3 Tempo Changer
1.1
Rating
Một chương trình cho phép bạn thay đổi tốc độ của bất kì tập tin m thanh nào ở dạng MP3.
One Man Band Originals
10.3
Rating
One Man Band là một ảo nhạc-bàn với tự động-accompaniment.
Hydrogen Drumkits for LMMS
0.4.10
MIỄN PHÍ
Rating
Hydrogen Drumkits for LMMS qua hay triples thư viện trống mẫu.
Mic Mod EFX VST
1.0
Rating
Mic Mod EFX là một classsic microphone modeler cắm-trong.
rebox.NET
2.9.9.3
MIỄN PHÍ
Rating
rebox.NET là một m thanh, phim, và phụ đề de-muxer và muxer.
Real Bass Exciter DSP For Winamp
1.0.15
MIỄN PHÍ
Rating
"Real Bass Exciter" đó là một vấn đề tm lý mẫu dựa bass exciter.
Rinse
1.912
Rating
Rinse là người thông minh nhất cách để seamlessly tổ chức và sửa chữa iTunes nhạc thư viện
Breakaway Audio Enhancer
1.42
Rating
Đó là những người gác cổng cho m thanh giữa nào kỹ thuật số trình phát m thanh và loa
vMix 2012
7.5.0.35
Rating
vMix là một Software Video Mixer và Switcher đó cung cấp sống hd video hoà lẫn vào nhau,
dittoTV
2.0
MIỄN PHÍ
Rating
Ditto TV là một trò giải trí cách mạng đó cho LIVE TV của PC.
AVCWare 2D to 3D Converter
1.1.0
Rating
AVCWare 2D to 3D Converter transcodes các tập tin từ 2D với cái thứ 3D, dạng.
Free SWF to AVI Converter
4.5.200
Rating
Free SWF to AVI Converter là một công cụ để chuyển Flash để quay phim tài liệu đy.
Simplified Style Player
1.0.3.375
MIỄN PHÍ
Rating
Một tương tác và thời gian thực phong cách cầu thủ Casio kiểu tập tin.