Audio & Video › Codecs

Loại tốt nhất codecs phần mềm for Windows: K-Lite Codec Pack, Combined Community Codec Pack, LAV Filters

Chương trình thú vị nhất trong Codecs

K-Lite Codec Pack
K-Lite Codec Pack
15.9.5
MIỄN PHÍ
Provides DirectShow filters, VFW/ACM codecs, etc.
Combined Community Codec Pack
2015.10.18
MIỄN PHÍ
A playback pack for Windows.
LAV Filters
0.74.1
MIỄN PHÍ
Plays video and audio formats without codec packs.
K-Lite Codec Pack Full
15.9.5
MIỄN PHÍ
Contains various audio and video codecs.

Đánh giá hàng đầu trong Codecs

DivX
10.8.9
MIỄN PHÍ
Một người chuyên nghiệp phần mềm giải pháp cung cấp cho anh mới nhất codecs.
Microsoft Expression Encoder Screen Capture
4.0.1653
MIỄN PHÍ
Chương trình là một công cụ cho phép bạn phát lại Encoder Screen Capture.
GadgetWide Cloud Control
1.2.6
MIỄN PHÍ
Chương trình dùng để truy cập và kích hoạt iCloud trên iPhone và iPad.
Audio Speed Changer Pro
1.5.5.168
AudioSpeed Changer Pro cho phép những vị khách ở đó để tăng tốc độ của những tập tin âm......
Sony Digital Voice Editor
3.3.1.11240
MIỄN PHÍ
Được thiết kế để nhập tin nhắn từ một Sony IC máy ghi âm đã.
Garmin Communicator Plugin with MyGarmin Agent
2.9.2
MIỄN PHÍ
Nó sẽ tự động báo động khi một Garmin thiết bị cắm vào máy tính của anh.
LPK25 Editor
5.0.5.36470
MIỄN PHÍ
Tổng biên tập sẽ cho anh sửa đổi, cứu, hoặc tải định sẵn cho LPK25 trong máy tính của anh....
ASIO Proxy for foobar2000
2.1.2
MIỄN PHÍ
Công cụ cung cấp ASIO xuất hỗ trợ cho foobar2000.
Creative Audio Pack
5.6
Rip âm thanh CDs vào MP3 tập tin Creative MediaSource Organizer.
Virtualdub FFMpeg Input Plugin
1.8.4.1
MIỄN PHÍ
Đó là một nhập bổ sung cho virtualdub dùng FFMpeg nạp đạn vài định dạng khác nhau....
Phrazor
1.03
Nó kết hợp những truyền thống yếu tố với duy nhất tính năng cho nhanh productions....
SourceMaker
1.1.1
MIỄN PHÍ
SourceMaker là một Cydia đổ ngoài kia quản lý phần mềm.