Audio & Video › Codecs

Loại tốt nhất codecs phần mềm for Windows: Combined Community Codec Pack, K-Lite Codec Pack

Chương trình thú vị nhất trong Codecs

Combined Community Codec Pack
Combined Community Codec Pack
A playback pack for Windows.
2015.10.19
MIỄN PHÍ
K-Lite Codec Pack
Provides DirectShow filters, VFW/ACM codecs, etc.
14.4.0
MIỄN PHÍ
K-Lite Codec Pack Full
Contains various audio and video codecs.
14.4.0
MIỄN PHÍ
K-Lite Mega Codec Pack
A collection of codecs for video editing.
14.4
MIỄN PHÍ

Đánh giá hàng đầu trong Codecs

DivX
Một người chuyên nghiệp phần mềm giải pháp cung cấp cho anh mới nhất codecs.
10.7.1
MIỄN PHÍ
Microsoft Expression Encoder Screen Capture
Chương trình là một công cụ cho phép bạn phát lại Encoder Screen Capture.
4.0.1653
MIỄN PHÍ
Audio Speed Changer Pro
AudioSpeed Changer Pro cho phép những vị khách ở đó để tăng tốc độ của những tập tin âm......
1.5.5.168
Sony Digital Voice Editor
Được thiết kế để nhập tin nhắn từ một Sony IC máy ghi âm đã.
3.3.1.11240
MIỄN PHÍ
Garmin Communicator Plugin with MyGarmin Agent
Nó sẽ tự động báo động khi một Garmin thiết bị cắm vào máy tính của anh.
2.9.2
MIỄN PHÍ
LPK25 Editor
Tổng biên tập sẽ cho anh sửa đổi, cứu, hoặc tải định sẵn cho LPK25 trong máy tính của anh....
5.0.5.36470
MIỄN PHÍ
ASIO Proxy for foobar2000
Công cụ cung cấp ASIO xuất hỗ trợ cho foobar2000.
2.1.2
MIỄN PHÍ
Creative Audio Pack
Rip âm thanh CDs vào MP3 tập tin Creative MediaSource Organizer.
5.6
Phrazor
Nó kết hợp những truyền thống yếu tố với duy nhất tính năng cho nhanh productions....
1.03
Virtualdub FFMpeg Input Plugin
Đó là một nhập bổ sung cho virtualdub dùng FFMpeg nạp đạn vài định dạng khác nhau....
1.8.4.1
MIỄN PHÍ
SourceMaker
SourceMaker là một Cydia đổ ngoài kia quản lý phần mềm.
1.1.1
MIỄN PHÍ