Điện Thoại Di Động Ích › Windows Phone

Kết hợp sức mạnh của MÁY tính của bạn với ưu Tú hoặc Nokia

Chương trình thú vị nhất trong Windows Phone

Windows Phone app for desktop
1.1.2726
MIỄN PHÍ
Syncs files between your Windows Phone and a PC.
Lumia Software Recovery Tool
5.0.8
MIỄN PHÍ
Lumia Software Recovery Tool có thể giúp bạn cài đặt lại và khôi phục phần mềm cho điện thoại của bạ...
Windows Phone Recovery Tool
3.10.24401
Windows Phone Recovery Tool sẽ giúp bạn cài đặt lại và khôi phục chiếc điện thoại Lumia của bạn...

Đánh giá hàng đầu trong Windows Phone

Lumia Software Recovery Tool
5.0.8
MIỄN PHÍ
Lumia Software Recovery Tool có thể giúp bạn cài đặt lại và khôi phục phần mềm cho điện thoại của bạ...
Windows Phone Recovery Tool
3.10.24401
Windows Phone Recovery Tool sẽ giúp bạn cài đặt lại và khôi phục chiếc điện thoại Lumia của bạn...