Πιο ενδιαφέροντα προγράμματα Plugins & Πρόσθετα

Minilyrics
7.7.49
ΔΩΡΕΆΝ
MiniLyrics είναι PC εργαλείο που έχει σχεδιαστεί για να εμφανίζει τους στίχους για τα αγαπημένα σας...
XnView Shell Extension
4.1
ΔΩΡΕΆΝ
εισαγωγή περίπου 400 αρχείο γραφικών formatsExport περίπου 50 μορφές αρχείων γραφικών...
DCE Tools
1.1.0.1
DCE Tools Essentials bundle είναι μια σειρά από επτά επαγγελματίες Photoshop plugins....

Κορυφαία βαθμολογία Plugins & Πρόσθετα

Minilyrics
7.7.49
ΔΩΡΕΆΝ
MiniLyrics είναι PC εργαλείο που έχει σχεδιαστεί για να εμφανίζει τους στίχους για τα αγαπημένα σας...
XnView Shell Extension
4.1
ΔΩΡΕΆΝ
εισαγωγή περίπου 400 αρχείο γραφικών formatsExport περίπου 50 μορφές αρχείων γραφικών...
DCE Tools
1.1.0.1
DCE Tools Essentials bundle είναι μια σειρά από επτά επαγγελματίες Photoshop plugins....
DreamSET
1.64
ΔΩΡΕΆΝ
Dreamset είναι ένα επεξεργαστή ρυθμίσεων για ψηφιακοί δορυφορικοί δέκτες...
TurtleMine
1.2.1
ΔΩΡΕΆΝ
TurtleMine παρέχει ένα plugin για Tortoise SVN/GIT/Hg για το Redmine θέμα παρακολούθησης....