Giáo dục › Ngôn ngữ

Loại tốt nhất ngôn ngữ phần mềm for Windows: Azhagi, Rodali, FREE English-Marathi Translator

Chương trình thú vị nhất trong Ngôn ngữ

Azhagi
Azhagi
6.3.1
MIỄN PHÍ
Transliteration utility.
Rodali
2.0
MIỄN PHÍ
Writes Assamese characters.
FREE English-Marathi Translator
4.00
MIỄN PHÍ
Translate any text between Marathi and English.
English to Odia Dictionary
1.0.0
MIỄN PHÍ
Performs translations of English words to Odia.

Đánh giá hàng đầu trong Ngôn ngữ

Lingoes
2.9.2
MIỄN PHÍ
Lingoes là một việc dễ dàng hơn và trực giác mạnh mẽ từ điển và nhắn tin phần mềm dịch,
E2H
9.0
E2H
English to Hindi là một công cụ mạnh mẽ để dịch văn bản Tiếng Anh sang tiếng Hin-đi.
FREE English-Marathi Translator
4.00
MIỄN PHÍ
Nó cho phép bạn dịch văn bản từ tiếng Anh sang Maratha và từ Maratha sang tiếng...
Vocaboly
5.01
Vocaboly là một vốn từ xy dựng cho SAT, TOEFL, GRE, GMAT và tướng tự điển.
Language Reader
2.01.036
MIỄN PHÍ
Cung cấp một người giàu có hơn trên màn hình đọc kinh nghiệm với multilingual tiếng bật.
English for free
1.3
MIỄN PHÍ
Công cụ miễn phí để học tiếng Anh cơ bản theo phương pháp đầy tính giải trí.
Parivartak
4.7.5.22
Chuyển Kruti Dev/Shusha phông để Unicode và cứu của thời gian quý báu đó.
Microsoft Indic Language Input Tool Configuration
1.0.11.2010
MIỄN PHÍ
Giúp bạn nhập văn bản bằng ngôn ngữ Ấn Độ vào bất kì ứng dụng trong...
VedicVidya Keyboards
1.01
MIỄN PHÍ
Dễ dàng kiểu chữ phạn, Name và Transliteration trong phần mềm nhất chương trình.
Chat Translator for Skype
5.1.1.1
Nó được thiết kế để giúp người dùng dịch của Skype chats trong 15 ngôn ngữ.
Oriya Indic Input 2
1.0
MIỄN PHÍ
Oriya Indic Input 2 cung cấp một cách thuận tiện vô chữ trong Oriya.
Kwp303
3.03
Kamban Word Processor là cái cuối cùng thả Tamil Word Processor gói hàng.
Bamini Tamil Keyboard Layout for Unicode (Tamil Typewriter Style)
MIỄN PHÍ
Tamil keyboard for Unicode phông dùng Bamini layout nghị.