Liên lạc

Luôn luôn giữ liên lạc với bạn thân và bạn bè

Đánh giá hàng đầu trong Liên lạc

Badr Voip
1.0.1
MIỄN PHÍ
Anh có thể làm rẻ tiền nsa của màn hình máy tính.
IP Messenger
4.99
MIỄN PHÍ
IP Messenger là một kiểu Người đưa tin trong mạng LAN đa nền tảng.
MSN Nickname Maker
1.2
MIỄN PHÍ
MSN Sứ giả tên là một cách tuyệt vời của tỏ bản thân.
VidPhone
3.1
"VidPhone" H. 323/SIP Video SoftPhone cho Windows và Linux OS.
xdccMule
6.35
MIỄN PHÍ
XdccMule là một chương trình để cho anh download phim với mIRC.
Reynardware Incredimail Converter
0.53
MIỄN PHÍ
Nó sẽ Incredimail cơ sở dữ liệu và cải đạo tất cả những email.eml.
SLMail
5.5
SLMail là SMTP và POP3 email phục vụ phần mềm cho Windows.
Microsoft Office Communicator R2
3.5
Microsoft Office Communicator 2007 R2 là thống nhất được thông tin khách hàng.
Facebook Login Screen
1.0
MIỄN PHÍ
Đây là ứng dụng màn hình đơn giản để đăng nhập vào Facebook từ Máy tính để bàn của bạn....
ConnectWise Outlook AddIn 2010
1.0
MIỄN PHÍ
ConnectWise có thể bắt Nhìn email như Vé hay Sales Activities.
YMaxVoice
1.0
MIỄN PHÍ
YMaxVoice là một PC cái điện thoại quay số điện Thoại với giá thấp tỷ lệ trên thị trường....
Gmail Desktop Notifier
1.2
MIỄN PHÍ
Khai báo với anh khi nào anh mới thư của Gmail inbox.
PM66
MIỄN PHÍ
PM66 phần mềm là một dễ Write Voice Coding System.
iTelPCDialer
1.0.0.7
iTelPCDialer là một giải pháp lý tưởng để gọi VoIP từ máy tính.