Giáo dục › Khoa học

Loại tốt nhất khoa học phần mềm for Windows

Chương trình thú vị nhất trong Khoa học

MyHeritage Family Tree Builder
8.0.0.8636
MIỄN PHÍ
Rating
Xy dựng một gia đình cy visually, thêm hàng ngàn người nhanh lên.
OriginPro
9.2.214
Rating
OriginPro đề nghị tất cả mọi tính năng của Gốc cộng mở rộng phn tích các công cụ.
GraphPad Prism
9.4.1.681
Rating
Đồ họa khoa học, đường cong thực nghiệm, thống kê và tổ chức dữ liệu.

Đánh giá hàng đầu trong Khoa học

MyHeritage Family Tree Builder
8.0.0.8636
MIỄN PHÍ
Rating
Xy dựng một gia đình cy visually, thêm hàng ngàn người nhanh lên.
OriginPro
9.2.214
Rating
OriginPro đề nghị tất cả mọi tính năng của Gốc cộng mở rộng phn tích các công cụ.
GraphPad Prism
9.4.1.681
Rating
Đồ họa khoa học, đường cong thực nghiệm, thống kê và tổ chức dữ liệu.
BioEdit
7.2.6.1
MIỄN PHÍ
Rating
BioEdit là trình biên tập canh chỉnh chuỗi sinh học.
CROPWAT
8.0.1.1
MIỄN PHÍ
Rating
Cropwat tính toán lượng nước cần cho việc tưới tiêu các cánh đồng mùa vụ.
Universe Sandbox
26.3.1
Rating
Universe Sandbox là một tương tác vũ trụ phỏng cho Windows dựa PCs.
Fiber Trace Viewer
6.90.22024.17
MIỄN PHÍ
Rating
Một trực giác mạnh mẽ Windows dựa vào phần mềm có gói hàng cho quang, số đo các vòng.
ERDAS IMAGINE
14.00.0.350
Rating
ERDAS IMAGINE cho phép anh để tạo thông tin từ imagery
CSPro
7.7
MIỄN PHÍ
Rating
Filter, edit, tabulate, and disseminate census and survey data.
LINGO
19.0.0.53
Rating
Build and solve linear, nonlinear, quadratic...
MDSolids
4.2.0
Rating
MDSolids là phần mềm cho topics dạy trong cơ cấu của nhiên Liệu.
Algebrator
5.0.2.4364
Rating
Algebrator là một trong những người quyền lực nhất phần mềm chương trình cho toán học
CoolPack
1.50
MIỄN PHÍ
Rating
Một bộ sưu tập các mô phỏng người mẫu refrigeration hệ thống.
PVsyst
7.2.8
Rating
PVsyst là ứng dụng được thiết kế cho việc nghiên cứu, định cỡ và phn tích dữ liệu của các hệ thống
Prog Finder
2.39
MIỄN PHÍ
Rating
Prog Finder là một vũ Program Satellite Finder.
PipeData-PRO
14.0.0.7
Rating
PipeData-PRO tăng năng suất trong hổi thiết kế văn phòng
PS: Power and Sample Size Calculation
3.1.2
MIỄN PHÍ
Rating
PS là một hấp dẫn chương trình để thực hiện quyền lực và mẫu kích cỡ tính toán
DX Atlas
2.40
Rating
A map program for all the amateur DX'ers out there.
QM for Windows
5.2
MIỄN PHÍ
Rating
POM-QM là một phần mền cho việc tạo ra/quản lí các hoạt động.
Statistix
10.0.1.5
Rating
Nó là một statistical phn tích chương trình các anh có thể dùng để nhanh chóng phn tích của dữ liệ
FX Draw
22.08.18
Rating
FX Draw có thể được dùng như một hình vẽ công cụ cho các giáo viên.
DIgSILENT PowerFactory
15.1.7.4011
Rating
DIgSILENT PowerFactory nhất tiết kiệm giải pháp, như dữ liệu xử lý.
Free Universal Algebra Equation Solver
10.0.3.2
MIỄN PHÍ
Rating
UMS software sẽ giải quyết và giải thích của anh toán vấn đề, từng bước một.
ChemCAD
6.13.2845
Rating
CHEMCAD là một thm nhập phòng trực giác mạnh mẽ của hóa chất quá trình kỹ sư phần mềm
MapCreator
3.0
Rating
MapCreator cho phép anh để tạo ra điện và animated bản đồ.