Giáo dục

Học ngoại ngữ và phát triển hữu dụng kỹ năng thực tế

Chương trình thú vị nhất trong Giáo dục

MyHeritage Family Tree Builder
8.0.0.8636
MIỄN PHÍ
Rating
Xy dựng một gia đình cy visually, thêm hàng ngàn người nhanh lên.
Lingoes
2.9.2
MIỄN PHÍ
Rating
Lingoes là một việc dễ dàng hơn và trực giác mạnh mẽ từ điển và nhắn tin phần mềm dịch,
Proteus
8.6.23165
Rating
Proteus là một thm nhập ứng với ISIS, ARES và 3D Xem mô-đun.
Lingoes
2.9.2
MIỄN PHÍ
Rating
Lingoes là một việc dễ dàng hơn và trực giác mạnh mẽ từ điển và nhắn tin phần mềm dịch,
E2H
9.0
E2H
Rating
English to Hindi là một công cụ mạnh mẽ để dịch văn bản Tiếng Anh sang tiếng Hin-đi.
FREE English-Marathi Translator
4.00
MIỄN PHÍ
Rating
Nó cho phép bạn dịch văn bản từ tiếng Anh sang Maratha và từ Maratha sang tiếng...
Vocaboly
5.01
Rating
Vocaboly là một vốn từ xy dựng cho SAT, TOEFL, GRE, GMAT và tướng tự điển.
Language Reader
2.01.036
MIỄN PHÍ
Rating
Cung cấp một người giàu có hơn trên màn hình đọc kinh nghiệm với multilingual tiếng bật.
Proteus
8.6.23165
Rating
Proteus là một thm nhập ứng với ISIS, ARES và 3D Xem mô-đun.
SMART Notebook Software
18.0.1499.1
Rating
SMART Notebook Software cho phép bạn tạo ra những trải nghiệm học tập tương tác.
Multisim
10.0.1
Rating
Này progarm, phiên bản 11.0 có thể làm bắt thiết kế, mô phỏng hành vi.
SMART Ideas
5.1.19.2
Rating
Với SMART Ideas, anh có thể tạo ra multilevel khái niệm bản đồ.
Kidspiration
3.0
Rating
Kidspiration cung cấp một thập curricular thấy vùng làm việc cho K-5 learners
MyHeritage Family Tree Builder
8.0.0.8636
MIỄN PHÍ
Rating
Xy dựng một gia đình cy visually, thêm hàng ngàn người nhanh lên.
OriginPro
9.2.214
Rating
OriginPro đề nghị tất cả mọi tính năng của Gốc cộng mở rộng phn tích các công cụ.
GraphPad Prism
9.4.1.681
Rating
Đồ họa khoa học, đường cong thực nghiệm, thống kê và tổ chức dữ liệu.
BioEdit
7.2.6.1
MIỄN PHÍ
Rating
BioEdit là trình biên tập canh chỉnh chuỗi sinh học.
CROPWAT
8.0.1.1
MIỄN PHÍ
Rating
Cropwat tính toán lượng nước cần cho việc tưới tiêu các cánh đồng mùa vụ.
Spelling Dictionaries Support For Adobe Reader XI
11.0
MIỄN PHÍ
Rating
Một cách phát m từ điển gói for Adobe Reader với hỗ trợ cho 32 ngôn ngữ.
Word Magic Professional Suite Premier
7.0
Rating
Cái phòng này bao gồm nhất sách mới xuất bản của mỗi giải pháp được tạo ra bởi những công ty.
MSDN Library for Visual Studio 2008 - ENU
9.0.30729.4462
MIỄN PHÍ
Rating
The MSDN Library is an essential source of information for developers using Microsoft® tools...
SOUL
6.0.0.251
Rating
SOUL là một tiểu bang của nghệ thuật thm nhập viện quản lý phần mềm
Dean's Law Dictionary
84.0
Rating
Dean\'s Law Dictionary đề nghị definitions cho phức tạp idiomatic luật.
JR Hindi English Typing Tutor
9.4.2
Rating
JR Hindi English Typing Tutor chạm vào gõ dạy kèm.
JR Punjabi English Typing Tutor
5.2.0.56
Rating
Nó cung cấp dễ và nhanh nhất cách để học chạm vào gõ.
Switch Network Simulator
3.0.0
Rating
Nó chuẩn bị một ảo thí nghiệm môi trường nơi đổi mạng có thể được mô phỏng.

Đánh giá hàng đầu trong Giáo dục

MyHeritage Family Tree Builder
8.0.0.8636
MIỄN PHÍ
Rating
Xy dựng một gia đình cy visually, thêm hàng ngàn người nhanh lên.
Lingoes
2.9.2
MIỄN PHÍ
Rating
Lingoes là một việc dễ dàng hơn và trực giác mạnh mẽ từ điển và nhắn tin phần mềm dịch,
Proteus
8.6.23165
Rating
Proteus là một thm nhập ứng với ISIS, ARES và 3D Xem mô-đun.
E2H
9.0
E2H
Rating
English to Hindi là một công cụ mạnh mẽ để dịch văn bản Tiếng Anh sang tiếng Hin-đi.
SMART Notebook Software
18.0.1499.1
Rating
SMART Notebook Software cho phép bạn tạo ra những trải nghiệm học tập tương tác.
JR Hindi English Typing Tutor
9.4.2
Rating
JR Hindi English Typing Tutor chạm vào gõ dạy kèm.
OriginPro
9.2.214
Rating
OriginPro đề nghị tất cả mọi tính năng của Gốc cộng mở rộng phn tích các công cụ.
GraphPad Prism
9.4.1.681
Rating
Đồ họa khoa học, đường cong thực nghiệm, thống kê và tổ chức dữ liệu.
BioEdit
7.2.6.1
MIỄN PHÍ
Rating
BioEdit là trình biên tập canh chỉnh chuỗi sinh học.
Multisim
10.0.1
Rating
Này progarm, phiên bản 11.0 có thể làm bắt thiết kế, mô phỏng hành vi.
CROPWAT
8.0.1.1
MIỄN PHÍ
Rating
Cropwat tính toán lượng nước cần cho việc tưới tiêu các cánh đồng mùa vụ.
Universe Sandbox
26.3.1
Rating
Universe Sandbox là một tương tác vũ trụ phỏng cho Windows dựa PCs.
FREE English-Marathi Translator
4.00
MIỄN PHÍ
Rating
Nó cho phép bạn dịch văn bản từ tiếng Anh sang Maratha và từ Maratha sang tiếng...
Fiber Trace Viewer
6.90.22024.17
MIỄN PHÍ
Rating
Một trực giác mạnh mẽ Windows dựa vào phần mềm có gói hàng cho quang, số đo các vòng.
ERDAS IMAGINE
14.00.0.350
Rating
ERDAS IMAGINE cho phép anh để tạo thông tin từ imagery
CSPro
7.7
MIỄN PHÍ
Rating
Filter, edit, tabulate, and disseminate census and survey data.
Vocaboly
5.01
Rating
Vocaboly là một vốn từ xy dựng cho SAT, TOEFL, GRE, GMAT và tướng tự điển.
LINGO
19.0.0.53
Rating
Build and solve linear, nonlinear, quadratic...
SMART Ideas
5.1.19.2
Rating
Với SMART Ideas, anh có thể tạo ra multilevel khái niệm bản đồ.
MDSolids
4.2.0
Rating
MDSolids là phần mềm cho topics dạy trong cơ cấu của nhiên Liệu.
Kidspiration
3.0
Rating
Kidspiration cung cấp một thập curricular thấy vùng làm việc cho K-5 learners
Algebrator
5.0.2.4364
Rating
Algebrator là một trong những người quyền lực nhất phần mềm chương trình cho toán học
CoolPack
1.50
MIỄN PHÍ
Rating
Một bộ sưu tập các mô phỏng người mẫu refrigeration hệ thống.
PVsyst
7.2.8
Rating
PVsyst là ứng dụng được thiết kế cho việc nghiên cứu, định cỡ và phn tích dữ liệu của các hệ thống
Prog Finder
2.39
MIỄN PHÍ
Rating
Prog Finder là một vũ Program Satellite Finder.