Giáo dục

Học ngoại ngữ và phát triển hữu dụng kỹ năng thực tế

Chương trình thú vị nhất trong Giáo dục

MyHeritage Family Tree Builder
Miễn phí
rating
Xy dựng một gia đình cy visually, thêm hàng ngàn người nhanh lên.
Lingoes
Miễn phí
rating
Lingoes là một việc dễ dàng hơn và trực giác mạnh mẽ từ điển và nhắn tin phần mềm dịch,
Proteus
Proteus là một thm nhập ứng với ISIS, ARES và 3D Xem mô-đun.

Ngôn ngữ

Xem tất cả
Lingoes
Miễn phí
rating

Lingoes là một việc dễ dàng hơn và trực giác mạnh mẽ từ điển và nhắn tin phần mềm dịch,

E2H
rating

English to Hindi là một công cụ mạnh mẽ để dịch văn bản Tiếng Anh sang tiếng Hin-đi.

FREE English-Marathi Translator
Miễn phí
rating

Nó cho phép bạn dịch văn bản từ tiếng Anh sang Maratha và từ Maratha sang tiếng...

Vocaboly
rating

Vocaboly là một vốn từ xy dựng cho SAT, TOEFL, GRE, GMAT và tướng tự điển.

Language Reader
Miễn phí
rating

Cung cấp một người giàu có hơn trên màn hình đọc kinh nghiệm với multilingual tiếng bật.

English for free
Miễn phí
rating

Công cụ miễn phí để học tiếng Anh cơ bản theo phương pháp đầy tính giải trí.

Công cụ giảng dạy

Xem tất cả
Proteus
rating

Proteus là một thm nhập ứng với ISIS, ARES và 3D Xem mô-đun.

SMART Notebook Software
rating

Create interactive lessons using graphics, text, tables...

Multisim
rating

Này progarm, phiên bản 11.0 có thể làm bắt thiết kế, mô phỏng hành...

SMART Ideas
rating

Với SMART Ideas, anh có thể tạo ra multilevel khái niệm bản đồ.

Kidspiration
rating

Kidspiration cung cấp một thập curricular thấy vùng làm việc cho K...

mimiostudio
rating

Với MimioStudio phần mềm, tạo ra lý thú, nhạc / ảnhname học thì quá dễ.

Khoa học

Xem tất cả
MyHeritage Family Tree Builder
Miễn phí
rating

Xy dựng một gia đình cy visually, thêm hàng ngàn người nhanh lên.

OriginPro
rating

OriginPro đề nghị tất cả mọi tính năng của Gốc cộng mở rộng phn tích các công cụ.

GraphPad Prism
rating

Perform detailed analysis and graphing of your data.

BioEdit
Miễn phí
rating

View and manipulate biological sequences, and create plasmid vector graphics.

CROPWAT
Miễn phí
rating

Cropwat tính toán lượng nước cần cho việc tưới tiêu các cánh đồng mùa vụ.

Universe Sandbox
rating

Simulate celestial bodies with real-time gravity, climate, collision...

Tài liệu tham khảo

Xem tất cả
Spelling Dictionaries Support
Miễn phí
rating

Một cách phát m từ điển gói for Adobe Reader với hỗ trợ cho 32 ngôn ngữ.

Word Magic Professional Suite
rating

Cái phòng này bao gồm nhất sách mới xuất bản của mỗi giải pháp được tạo ra bởi những công...

MSDN Library for Visual Studio
Miễn phí
rating

The MSDN Library is an essential source of information for developers using Microsoft®...

SOUL
rating

SOUL là một tiểu bang của nghệ thuật thm nhập viện quản lý phần mềm

Dean's Law Dictionary
rating

Dean\'s Law Dictionary đề nghị definitions cho phức tạp idiomatic luật.

Kĩ năng sử dụng máy tính

Xem tất cả
JR Hindi English Typing Tutor
rating

Study and practice for Indian Government typing and steno exams.

JR Punjabi English Typing
rating

Nó cung cấp dễ và nhanh nhất cách để học chạm vào gõ.

Switch Network Simulator
rating

Nó chuẩn bị một ảo thí nghiệm môi trường nơi đổi mạng có thể được mô phỏng.

Đánh giá hàng đầu trong Giáo dục

MyHeritage Family Tree Builder
Miễn phí
rating

Xy dựng một gia đình cy visually, thêm hàng ngàn người nhanh lên.

Lingoes
Miễn phí
rating

Lingoes là một việc dễ dàng hơn và trực giác mạnh mẽ từ điển và nhắn tin phần mềm dịch,

Proteus
rating

Proteus là một thm nhập ứng với ISIS, ARES và 3D Xem mô-đun.

E2H
rating

English to Hindi là một công cụ mạnh mẽ để dịch văn bản Tiếng Anh sang tiếng Hin-đi.

SMART Notebook Software
rating

Create interactive lessons using graphics, text, tables...

JR Hindi English Typing Tutor
rating

Study and practice for Indian Government typing and steno exams.

OriginPro
rating

OriginPro đề nghị tất cả mọi tính năng của Gốc cộng mở rộng phn tích các công cụ.

GraphPad Prism
rating

Perform detailed analysis and graphing of your data.

BioEdit
Miễn phí
rating

View and manipulate biological sequences, and create plasmid vector graphics.

Multisim
rating

Này progarm, phiên bản 11.0 có thể làm bắt thiết kế, mô phỏng hành...

CROPWAT
Miễn phí
rating

Cropwat tính toán lượng nước cần cho việc tưới tiêu các cánh đồng mùa vụ.

Universe Sandbox
rating

Simulate celestial bodies with real-time gravity, climate, collision...

FREE English-Marathi Translator
Miễn phí
rating

Nó cho phép bạn dịch văn bản từ tiếng Anh sang Maratha và từ Maratha sang tiếng...

Fiber Trace Viewer
Miễn phí
rating

Một trực giác mạnh mẽ Windows dựa vào phần mềm có gói hàng cho quang, số đo các vòng.

ERDAS IMAGINE
rating

ERDAS IMAGINE cho phép anh để tạo thông tin từ imagery

CSPro
Miễn phí
rating

Filter, edit, tabulate, and disseminate census and survey data.

Vocaboly
rating

Vocaboly là một vốn từ xy dựng cho SAT, TOEFL, GRE, GMAT và tướng tự điển.

LINGO
rating

Build and solve Linear, Nonlinear, Quadratic...

SMART Ideas
rating

Với SMART Ideas, anh có thể tạo ra multilevel khái niệm bản đồ.

MDSolids
rating

MDSolids là phần mềm cho topics dạy trong cơ cấu của nhiên Liệu.

Kidspiration
rating

Kidspiration cung cấp một thập curricular thấy vùng làm việc cho K...

Algebrator
rating

Algebrator là một trong những người quyền lực nhất phần mềm chương trình cho toán học

CoolPack
Miễn phí
rating

Một bộ sưu tập các mô phỏng người mẫu refrigeration hệ thống.

PVsyst
rating

PVsyst là ứng dụng được thiết kế cho việc nghiên cứu, định cỡ và phn tích dữ liệu của các hệ thống