Giáo dục

Học ngoại ngữ và phát triển hữu dụng kỹ năng thực tế

Chương trình thú vị nhất trong Giáo dục

JR Hindi English Typing Tutor
JR Hindi English Typing Tutor
9.4.2
Type in Hindi and English on a PC.
BioEdit
7.2.6.1
MIỄN PHÍ
A biological sequence alignment editor.
Proteus
8.6.23165
Reflect changes on the schematic in real time.
Rapid Typing
5.4
MIỄN PHÍ
Teaches you to type.
Lingoes
2.9.2
MIỄN PHÍ
Lingoes là một việc dễ dàng hơn và trực giác mạnh mẽ từ điển và nhắn tin phần mềm dịch,
E2H
9.0
E2H
English to Hindi là một công cụ mạnh mẽ để dịch văn bản Tiếng Anh sang tiếng Hin-đi.
FREE English-Marathi Translator
4.00
MIỄN PHÍ
Nó cho phép bạn dịch văn bản từ tiếng Anh sang Maratha và từ Maratha sang tiếng...
Vocaboly
5.01
Vocaboly là một vốn từ xy dựng cho SAT, TOEFL, GRE, GMAT và tướng tự điển.
Language Reader
2.01.036
MIỄN PHÍ
Cung cấp một người giàu có hơn trên màn hình đọc kinh nghiệm với multilingual tiếng bật.
Proteus
8.6.23165
Proteus là một thm nhập ứng với ISIS, ARES và 3D Xem mô-đun.
SMART Notebook Software
18.0.1499.1
SMART Notebook Software cho phép bạn tạo ra những trải nghiệm học tập tương tác.
Multisim
10.0.1
Này progarm, phiên bản 11.0 có thể làm bắt thiết kế, mô phỏng hành vi.
SMART Ideas
5.1.19.2
Với SMART Ideas, anh có thể tạo ra multilevel khái niệm bản đồ.
Kidspiration
3.0
Kidspiration cung cấp một thập curricular thấy vùng làm việc cho K-5 learners
MyHeritage Family Tree Builder
8.0.0.8625
MIỄN PHÍ
Xy dựng một gia đình cy visually, thêm hàng ngàn người nhanh lên.
Microsoft Mathematics
4.0.1108
MIỄN PHÍ
Đó là một chương trình mà không cho phép người dùng để giải quyết toán và khoa học có vấn đề.
OriginPro
9.2.214
OriginPro đề nghị tất cả mọi tính năng của Gốc cộng mở rộng phn tích các công cụ.
GraphPad Prism
8.4.3.686
Đồ họa khoa học, đường cong thực nghiệm, thống kê và tổ chức dữ liệu.
BioEdit
7.2.6.1
MIỄN PHÍ
BioEdit là trình biên tập canh chỉnh chuỗi sinh học.
Spelling Dictionaries Support For Adobe Reader XI
11.0
MIỄN PHÍ
Một cách phát m từ điển gói for Adobe Reader với hỗ trợ cho 32 ngôn ngữ.
Word Magic Professional Suite Premier
7.0
Cái phòng này bao gồm nhất sách mới xuất bản của mỗi giải pháp được tạo ra bởi những công ty.
MSDN Library for Visual Studio 2008 - ENU
9.0.30729.4462
MIỄN PHÍ
The MSDN Library is an essential source of information for developers using Microsoft® tools...
Dean's Law Dictionary
84.0
Dean\'s Law Dictionary đề nghị definitions cho phức tạp idiomatic luật.
JR Hindi English Typing Tutor
9.4.2
JR Hindi English Typing Tutor chạm vào gõ dạy kèm.
JR Punjabi English Typing Tutor
5.2.0.56
Nó cung cấp dễ và nhanh nhất cách để học chạm vào gõ.
Switch Network Simulator
3.0.0
Nó chuẩn bị một ảo thí nghiệm môi trường nơi đổi mạng có thể được mô phỏng.

Đánh giá hàng đầu trong Giáo dục

MyHeritage Family Tree Builder
8.0.0.8625
MIỄN PHÍ
Xy dựng một gia đình cy visually, thêm hàng ngàn người nhanh lên.
Microsoft Mathematics
4.0.1108
MIỄN PHÍ
Đó là một chương trình mà không cho phép người dùng để giải quyết toán và khoa học có vấn đề.
Lingoes
2.9.2
MIỄN PHÍ
Lingoes là một việc dễ dàng hơn và trực giác mạnh mẽ từ điển và nhắn tin phần mềm dịch,
Proteus
8.6.23165
Proteus là một thm nhập ứng với ISIS, ARES và 3D Xem mô-đun.
E2H
9.0
E2H
English to Hindi là một công cụ mạnh mẽ để dịch văn bản Tiếng Anh sang tiếng Hin-đi.
SMART Notebook Software
18.0.1499.1
SMART Notebook Software cho phép bạn tạo ra những trải nghiệm học tập tương tác.
JR Hindi English Typing Tutor
9.4.2
JR Hindi English Typing Tutor chạm vào gõ dạy kèm.
OriginPro
9.2.214
OriginPro đề nghị tất cả mọi tính năng của Gốc cộng mở rộng phn tích các công cụ.
GraphPad Prism
8.4.3.686
Đồ họa khoa học, đường cong thực nghiệm, thống kê và tổ chức dữ liệu.
BioEdit
7.2.6.1
MIỄN PHÍ
BioEdit là trình biên tập canh chỉnh chuỗi sinh học.
Multisim
10.0.1
Này progarm, phiên bản 11.0 có thể làm bắt thiết kế, mô phỏng hành vi.
CROPWAT
8.0.1.1
MIỄN PHÍ
Cropwat tính toán lượng nước cần cho việc tưới tiêu các cánh đồng mùa vụ.
Universe Sandbox
25.0.3
Universe Sandbox là một tương tác vũ trụ phỏng cho Windows dựa PCs.
Microsoft Math Worksheet Generator
1.0.2009.903
MIỄN PHÍ
Microsoft Math Worksheet Generator tạo ra nhiều bài toán thực hành.
FREE English-Marathi Translator
4.00
MIỄN PHÍ
Nó cho phép bạn dịch văn bản từ tiếng Anh sang Maratha và từ Maratha sang tiếng...
Fiber Trace Viewer
6.90.22024.17
MIỄN PHÍ
Một trực giác mạnh mẽ Windows dựa vào phần mềm có gói hàng cho quang, số đo các vòng.
ERDAS IMAGINE
14.00.0.350
ERDAS IMAGINE cho phép anh để tạo thông tin từ imagery
CSPro
7.6
MIỄN PHÍ
Filter, edit, tabulate, and disseminate census and survey data.
Vocaboly
5.01
Vocaboly là một vốn từ xy dựng cho SAT, TOEFL, GRE, GMAT và tướng tự điển.
LINGO
19.0.0.32
Build and solve linear, nonlinear, quadratic...
SMART Ideas
5.1.19.2
Với SMART Ideas, anh có thể tạo ra multilevel khái niệm bản đồ.
MDSolids
4.2.0
MDSolids là phần mềm cho topics dạy trong cơ cấu của nhiên Liệu.
Kidspiration
3.0
Kidspiration cung cấp một thập curricular thấy vùng làm việc cho K-5 learners
Algebrator
5.0.2.4364
Algebrator là một trong những người quyền lực nhất phần mềm chương trình cho toán học
CoolPack
1.50
MIỄN PHÍ
Một bộ sưu tập các mô phỏng người mẫu refrigeration hệ thống.