Giáo dục

Học ngoại ngữ và phát triển hữu dụng kỹ năng thực tế

Chương trình thú vị nhất trong Giáo dục

QM for Windows
QM for Windows
Displays POM and QM modules.
5.2
MIỄN PHÍ
SPSS
Statistical analysis for social science.
24.0
MINITAB
An analytical utility.
18.1
GraphPad Prism
Data organization, scientific graphing.
7.05.237
Google Input Tools
Google Input Tools cho Windows cho phép người dùng để nhập vào văn bản trong bất kỳ ngôn ngữ nào....
1.1.4.19
MIỄN PHÍ
Lingoes
Lingoes là một việc dễ dàng hơn và trực giác mạnh mẽ từ điển và nhắn tin phần mềm dịch...
2.9.2
MIỄN PHÍ
E2H
E2H
English to Hindi là một công cụ mạnh mẽ để dịch văn bản Tiếng Anh sang tiếng Hin-đi....
9.0
FREE English-Marathi Translator
Nó cho phép bạn dịch văn bản từ tiếng Anh sang Maratha và từ Maratha sang tiếng......
4.00
MIỄN PHÍ
Vocaboly
Vocaboly là một vốn từ xây dựng cho SAT, TOEFL, GRE, GMAT và tướng tự điển.
5.01
SMART Notebook Software
SMART Notebook Software cho phép bạn tạo ra những trải nghiệm học tập tương tác.
17.0.2062
Multisim
Này progarm, phiên bản 11.0 có thể làm bắt thiết kế, mô phỏng hành vi.
10.0.1
SMART Ideas
Với SMART Ideas, anh có thể tạo ra multilevel khái niệm bản đồ.
5.1.19.2
Kidspiration
Kidspiration cung cấp một thập curricular thấy vùng làm việc cho K-5 learners.
3.0
mimiostudio
Với MimioStudio phần mềm, tạo ra lý thú, nhạc / ảnhname học thì quá dễ.
11.54.0
MyHeritage Family Tree Builder
Xây dựng một gia đình cây visually, thêm hàng ngàn người nhanh lên.
8.0.0.8516
MIỄN PHÍ
Microsoft Mathematics
Đó là một chương trình mà không cho phép người dùng để giải quyết toán và khoa học có vấn đề....
4.0.1108
MIỄN PHÍ
OriginPro
OriginPro đề nghị tất cả mọi tính năng của Gốc cộng mở rộng phân tích các công cụ....
9.2.214
GraphPad Prism
Đồ họa khoa học, đường cong thực nghiệm, thống kê và tổ chức dữ liệu.
7.05.237
BioEdit
BioEdit là trình biên tập canh chỉnh chuỗi sinh học.
7.2.6.1
MIỄN PHÍ
Spelling Dictionaries Support For Adobe Reader XI
Một cách phát âm từ điển gói for Adobe Reader với hỗ trợ cho 32 ngôn ngữ.
11.0
MIỄN PHÍ
Word Magic Professional Suite Premier
Cái phòng này bao gồm nhất sách mới xuất bản của mỗi giải pháp được tạo ra bởi những công ty....
7.0
MSDN Library for Visual Studio 2008 - ENU
The MSDN Library is an essential source of information for developers using Microsoft® tools...
9.0.30729.4462
MIỄN PHÍ
Dean's Law Dictionary
Dean\'s Law Dictionary đề nghị definitions cho phức tạp idiomatic luật.
84.0
JR Hindi English Typing Tutor
JR Hindi English Typing Tutor chạm vào gõ dạy kèm.
7.0
JR Punjabi English Typing Tutor
Nó cung cấp dễ và nhanh nhất cách để học chạm vào gõ.
5.2.0.56
Switch Network Simulator
Nó chuẩn bị một ảo thí nghiệm môi trường nơi đổi mạng có thể được mô phỏng....
3.0.0

Đánh giá hàng đầu trong Giáo dục

Google Input Tools
Google Input Tools cho Windows cho phép người dùng để nhập vào văn bản trong bất kỳ ngôn ngữ nào....
1.1.4.19
MIỄN PHÍ
MyHeritage Family Tree Builder
Xây dựng một gia đình cây visually, thêm hàng ngàn người nhanh lên.
8.0.0.8516
MIỄN PHÍ
Microsoft Mathematics
Đó là một chương trình mà không cho phép người dùng để giải quyết toán và khoa học có vấn đề....
4.0.1108
MIỄN PHÍ
Lingoes
Lingoes là một việc dễ dàng hơn và trực giác mạnh mẽ từ điển và nhắn tin phần mềm dịch...
2.9.2
MIỄN PHÍ
E2H
E2H
English to Hindi là một công cụ mạnh mẽ để dịch văn bản Tiếng Anh sang tiếng Hin-đi....
9.0
SMART Notebook Software
SMART Notebook Software cho phép bạn tạo ra những trải nghiệm học tập tương tác.
17.0.2062
JR Hindi English Typing Tutor
JR Hindi English Typing Tutor chạm vào gõ dạy kèm.
7.0
OriginPro
OriginPro đề nghị tất cả mọi tính năng của Gốc cộng mở rộng phân tích các công cụ....
9.2.214
GraphPad Prism
Đồ họa khoa học, đường cong thực nghiệm, thống kê và tổ chức dữ liệu.
7.05.237
BioEdit
BioEdit là trình biên tập canh chỉnh chuỗi sinh học.
7.2.6.1
MIỄN PHÍ
Multisim
Này progarm, phiên bản 11.0 có thể làm bắt thiết kế, mô phỏng hành vi.
10.0.1
CROPWAT
Cropwat tính toán lượng nước cần cho việc tưới tiêu các cánh đồng mùa vụ.
8.0.1.1
MIỄN PHÍ
FREE English-Marathi Translator
Nó cho phép bạn dịch văn bản từ tiếng Anh sang Maratha và từ Maratha sang tiếng......
4.00
MIỄN PHÍ
Fiber Trace Viewer
Một trực giác mạnh mẽ Windows dựa vào phần mềm có gói hàng cho quang, số đo các vòng....
6.90.22024.17
MIỄN PHÍ
ERDAS IMAGINE
ERDAS IMAGINE cho phép anh để tạo thông tin từ imagery.
14.00.0.350
CSPro
Một ứng dụng cho việc nhập, lập bảng và phân tán tổng điều tra và khảo sát dữ liệu....
7.2
MIỄN PHÍ
Vocaboly
Vocaboly là một vốn từ xây dựng cho SAT, TOEFL, GRE, GMAT và tướng tự điển.
5.01
LINGO
Đó là một báo động hoạt động công cụ thiết kế để xây dựng và giải quyết Tuyến người mẫu....
17.0.0.78
SMART Ideas
Với SMART Ideas, anh có thể tạo ra multilevel khái niệm bản đồ.
5.1.19.2
MDSolids
MDSolids là phần mềm cho topics dạy trong cơ cấu của nhiên Liệu.
4.2.0
Kidspiration
Kidspiration cung cấp một thập curricular thấy vùng làm việc cho K-5 learners.
3.0
Algebrator
Algebrator là một trong những người quyền lực nhất phần mềm chương trình cho toán học...
5.0.2.4364
CoolPack
Một bộ sưu tập các mô phỏng người mẫu refrigeration hệ thống.
1.50
MIỄN PHÍ
Universe Sandbox
Universe Sandbox là một tương tác vũ trụ phỏng cho Windows dựa PCs.
2.2
PVsyst
PVsyst là ứng dụng được thiết kế cho việc nghiên cứu, định cỡ và phân tích dữ liệu của các hệ thống...
6.40