Kinh doanh › Công cụ đầu tư

Loại tốt nhất công cụ đầu tư phần mềm for Windows: IQ Option

Chương trình thú vị nhất trong Công cụ đầu tư

IQ Option
1.1
MIỄN PHÍ
A binary options trading platform.
FOREXTrader Pro
3.2.0.27
MIỄN PHÍ
Nó kết hợp những chưa từng có tỷ lệ sinh và một đầy phòng của những tay chuyên nghiệp charting....
Angel SpeedPro
10.0.0.37
Nó cho phép cháu mua và bán cổ phiếu, đồ đạc và currencies.

Đánh giá hàng đầu trong Công cụ đầu tư

FOREXTrader Pro
3.2.0.27
MIỄN PHÍ
Nó kết hợp những chưa từng có tỷ lệ sinh và một đầy phòng của những tay chuyên nghiệp charting....
Angel SpeedPro
10.0.0.37
Nó cho phép cháu mua và bán cổ phiếu, đồ đạc và currencies.
Forex Tester
4.2.0.51
Simulate trading in the Forex market for learning and strategy testing.
Forex Strategy Builder
3.8.2
MIỄN PHÍ
Forex Strategy Builder là một hình forex chiến lược về tester.
SIGTrader
5.0.0.880
SIGTrader là một phần mềm sân ga rồi đó, cho phép anh để trao đổi equities.
StreetSmart Pro
4.40.17
MIỄN PHÍ
StreetSmart Pro cho mày sống, lan tỏa thị trường dữ liệu.
OneFX MetaTrader
4.0.0.646
MIỄN PHÍ
Anh có thể đổi đồ đạc, currencies, CFD cổ phiếu và indices.
Trend Blaster Trading System
1.2
MIỄN PHÍ
Trend Blaster Cho Amibroker là một cấp cao chỉ thị mua bán hệ thống.