Chống virus và bảo Mật › Bảo mật cá nhân

Loại tốt nhất bảo mật cá nhân phần mềm for Windows: Kaspersky Password Manager, Hotspot Shield

Chương trình thú vị nhất trong Bảo mật cá nhân

Kaspersky Password Manager
Kaspersky Password Manager
9.0.2.1525
Stores all your passwords.
Hotspot Shield
9.21.3.11422
Encrypts your internet connection.
Folder Lock
7.8
Protects your folders and files.
Hideman
3.3
VPN to mask your actual IP and location.

Đánh giá hàng đầu trong Bảo mật cá nhân

SUPERAntiSpyware Free Edition
8.0.1048
MIỄN PHÍ
Đó là một phần mềm mà phát hiện ra và gỡ bỏ spyware và adware.
RoboForm
8.6.7.7
Save all your login and billing information on a secure platform.
TOSHIBA Password Utility
9.3
MIỄN PHÍ
Cái khoang cộng thêm mật mã an ninh của Toshiba máy tính.
Sandboxie
5.30
Run your programs inside a secure virtual sandbox.
sXe Injected
16.4
MIỄN PHÍ
sXe Injected có thể ngăn chặn nhiều kiểu gian lận trong trò chơi.
Hide My IP
6.0.625
Hide My IP ứng thể bảo vệ chống lại hacker intrusions.
RSA SecurID Software Token
5.0.2.440
Khiến việc xác thực mạnh mẽ trở thành một phần thuận lợi của việc kinh doanh....
Password Depot
12.0.7
Keep your passwords and other sensitive data protected and nicely organized.
Aventail Connect
10.61.130
Aventail Connect™ cung cấp cho người dùng Windows quản lý IT một trải nghiệm không gì so sánh được...
Trojan Killer
2.2.8.4
Trojan Killer là một chương trình nó cho phép cô phát hiện và xoá malware.
DVDFab Passkey
9.3.5.5
DVDFab Passkey cho phép bỏ một phần của DVD/Blu-ray protections.
VoicePass PC Security Lock
1.0.4.1
MIỄN PHÍ
VoicePass PC Security Lock dễ dàng khi cài đặt trên máy tính Windows của bạn.
Spybot Anti-Beacon
3.4.8
MIỄN PHÍ
Này ứng dụng được thiết kế để ngăn chặn và ngăn khác nhau...
Internet Lock
6.0.6
Internet Lock là một chương trình giúp điều khiển Internet chương trình và các kết nối....
GiliSoft USB Lock
8.5.0
Protect your disc drives and your external storage devices by locking them.
Spyrix Free Keylogger
11.5.1
MIỄN PHÍ
Records all keystrokes, passwords, websites...
Delete History Free
3.8
MIỄN PHÍ
Delete History Free có thể xoá lịch sử từ máy em.
ProDiscover Basic
8.2.0.5
MIỄN PHÍ
ProDiscover Basic là một đĩa cứng an ninh kiểm ứng dụng.
P7S Viewer
7.2
P7S Viewer cho anh xem tập tin đã được ký bởi P7S Ký hay những ký phần mềm.
Advanced Identity Protector
2.1.1000.2560
Advanced Identity Protector bộ phận an ninh đúng tất cả thẻ tín dụng/debit thẻ thông tin....
Accent EXCEL Password Recovery
7.93.48.3761
Accent EXCEL Password Recovery sẽ phục hồi lạc hoặc bị lãng quên mật khẩu.
Free Word Excel Password Wizard
2.0.2
MIỄN PHÍ
Cùng chức năng và diễn như quảng cáo Word password phần mềm.
Internet Access Controller
3.2
Hạn chế, block, hạn chế truy cập mạng hay trang mạng đã xác định lịch thời gian....
Passware Encryption Analyzer
2018.1
MIỄN PHÍ
Anh được tự do kiểm tra cách an toàn của các tập tin.
Office Password Breaker
2.0
Gỡ bỏ mật khẩu đã bị mất của các tập tin MS Word và Excel một cách dễ dàng....