ส่วนใหญ่ที่น่าสนใจโปรแกรมต่างๆอยู่ทั่วไป

Captcha Brotherhood
1.2.1
ฟรี
Captcha brotherhood เป็นอิสระโดยอัตโนมัติ captcha แก้ไขระบบ...
Facebook ID Scraper
1.2
ฟรี
โปรแกรเพื่อค้นหาและคลายแฟ้มพิเศษของผู้ใช้ ID นอกจาก Facebook หมดแล้ว...

ด้านบนอัตราอยู่ทั่วไป

Captcha Brotherhood
1.2.1
ฟรี
Captcha brotherhood เป็นอิสระโดยอัตโนมัติ captcha แก้ไขระบบ...
Facebook ID Scraper
1.2
ฟรี
โปรแกรเพื่อค้นหาและคลายแฟ้มพิเศษของผู้ใช้ ID นอกจาก Facebook หมดแล้ว...