تجارت › مدیریت پروژه

دریافت بهترین مدیریت پروژه نرم افزار برای Windows: Sybase PowerDesigner, IBM Notes, SimManager

جالب ترین برنامه ها در مدیریت پروژه

Sybase PowerDesigner
16.6
Manage data, information, enterprise architecture.
IBM Notes
10.00.18261
Improve your work productivity.
SimManager
14.2
Manage simulation data and processes for projects.

محبوب ترین در مدیریت پروژه

Steelray Project Viewer
6.4.2
Steelray Project Viewer پروژه ای است که بیننده برای Microsoft Project
MOOS Project Viewer
6.0.290.11
یک بیننده برای Microsoft® Project فقط یک بیننده برای MS® Project.
MLM Downline Manager
4.5.315
MLM DOWNLINE MANAGER تخصصی است MLM نرم افزار برای کار های روزمره است.
GEOrient
9.5.1
GEOrient توطئه و تجزیه و تحلیل کنجنگاری بینی.
RWD uPerform
4.32
RWD uPerform® جامع عملکرد حمایت از راه حل است.
Adempiere
3.70
رایگان
ADempiere سوئیت های کسب و کار - ایجاد منبع باز راه حل کسب و کار.
VIZTOPIA
7.1
MYOB AE عمل مدیر سیستم از انتخاب شیوه در سراسر استرالیا
E-Temptation
رایگان
این HOROQUARTZ وسوسه مجموعه نرم افزار توسط یک گروه از Human Resources