تجارت › مدیریت پروژه

دریافت بهترین مدیریت پروژه نرم افزار برای Windows: Sybase PowerDesigner, SimManager, Mindjet MindManager

جالب ترین برنامه ها در مدیریت پروژه

Sybase PowerDesigner
Sybase PowerDesigner
16.6
Manage data, information, enterprise architecture.
SimManager
14.2
Manage simulation data and processes for projects.
Mindjet MindManager
15.2.362
A mind mapping tool to plan and work.
IBM Notes
10.00.18261
Improve your work productivity.

محبوب ترین در مدیریت پروژه

Mindjet MindManager
15.2.362
چندین ابزار برای مناطق مختلف مديريت پروژه است.
Steelray Project Viewer
5.2.48.60
Steelray Project Viewer پروژه ای است که بیننده برای Microsoft Project.
MOOS Project Viewer
6.0.290.11
یک بیننده برای Microsoft® Project فقط یک بیننده برای MS® Project.
MLM Downline Manager
4.5.315
MLM DOWNLINE MANAGER تخصصی است MLM نرم افزار برای کار های روزمره است....
GEOrient
9.5
GEOrient توطئه و تجزیه و تحلیل کنجنگاری بینی.
RWD uPerform
4.32
RWD uPerform® جامع عملکرد حمایت از راه حل است.
Adempiere
3.70
رایگان
ADempiere سوئیت های کسب و کار - ایجاد منبع باز راه حل کسب و کار....
VIZTOPIA
7.1
MYOB AE عمل مدیر سیستم از انتخاب شیوه در سراسر استرالیا.
E-Temptation
رایگان
این HOROQUARTZ وسوسه مجموعه نرم افزار توسط یک گروه از Human Resources...