بهره‌وری › خدمات ابری

دریافت بهترین خدمات ابری نرم افزار برای Windows: iCloud, MEGAsync, emSigner

جالب ترین برنامه ها در خدمات ابری

iCloud
iCloud
7.20
رایگان
Have your data synchronized on all your devices.
MEGAsync
4.4.0
رایگان
Sync your data on PC with Cloud in a safe way.
emSigner
3.3.0
Fulfill automated cloud-based authentication.
Dropbox
116.4.368
رایگان
Cloud-based file storage.

محبوب ترین در خدمات ابری

Google Drive
3.54.3529.0458
رایگان
Back up files from your computer, camera, or SD cards to the cloud.
QNAP myQNAPcloud Connect
1.3.4.318
رایگان
این کمک می کند تا شما را به دسترسی منتشر شده خدمات Turbo NAS.
YUNIO
3.0.8
رایگان
YUNIO امن ذخیره سازی ابر با AES و SSL رمزگذاری.
MSI M-Cloud
1.0.0.21
رایگان
MSI M-Cloud است یک راه امن برای ذخیره فایل های شخصی در ابر.