بهره‌وری › خدمات ابری

دریافت بهترین خدمات ابری نرم افزار برای Windows: MEGAsync, emSigner, iCloud

جالب ترین برنامه ها در خدمات ابری

MEGAsync
MEGAsync
4.3.1
رایگان
Sync your data on PC with Cloud in a safe way.
emSigner
3.3.0
Fulfill automated cloud-based authentication.
iCloud
7.18.0.22
رایگان
Have your data synchronized on all your devices.
Dropbox
99.4.501
رایگان
Cloud-based file storage.

محبوب ترین در خدمات ابری

Google Drive
3.49.9800
رایگان
Back up files from your computer, camera, or SD cards to the cloud.
QNAP myQNAPcloud Connect
1.3.4.318
رایگان
این کمک می کند تا شما را به دسترسی منتشر شده خدمات Turbo NAS....
YUNIO
3.0.8
رایگان
YUNIO امن ذخیره سازی ابر با AES و SSL رمزگذاری.
MSI M-Cloud
1.0.0.21
رایگان
MSI M-Cloud است یک راه امن برای ذخیره فایل های شخصی در ابر.