بهره‌وری › خدمات ابری

دریافت بهترین خدمات ابری نرم افزار برای Windows

جالب ترین برنامه ها در خدمات ابری

Google Drive
رایگان
rating
Back up files from your computer, camera, or SD cards to the cloud.
QNAP myQNAPcloud Connect
این کمک می کند تا شما را به دسترسی منتشر شده خدمات...
YUNIO
رایگان
rating
YUNIO امن ذخیره سازی ابر با AES و SSL رمزگذاری.

محبوب ترین در خدمات ابری

Google Drive
رایگان
rating

Back up files from your computer, camera, or SD cards to the cloud.

QNAP myQNAPcloud Connect
رایگان
rating

این کمک می کند تا شما را به دسترسی منتشر شده خدمات...

YUNIO
رایگان
rating

YUNIO امن ذخیره سازی ابر با AES و SSL رمزگذاری.

MSI M-Cloud
رایگان
rating

MSI M-Cloud است یک راه امن برای ذخیره فایل های شخصی در ابر.