جالب ترین برنامه ها در ابزارهای کلیپ‌بورد

CopyFilenames
3.4
رایگان
CopyFilenames باعث می شود آن را بسیار آسان برای کپی کردن کامل مسیر کامل و نام فایل....
Multi-Copy-Paste
2.9.0.1
به طور خودکار قطاری از تمام آیتم هایی که شما را کپی به کلیپ بورد....
Share Clip
1.2.0.3
رایگان
با این برنامه شما می توانید به اشتراک گذاری متن بخشی از کلیپ بورد....

محبوب ترین در ابزارهای کلیپ‌بورد

CopyFilenames
3.4
رایگان
CopyFilenames باعث می شود آن را بسیار آسان برای کپی کردن کامل مسیر کامل و نام فایل....
Multi-Copy-Paste
2.9.0.1
به طور خودکار قطاری از تمام آیتم هایی که شما را کپی به کلیپ بورد....
Share Clip
1.2.0.3
رایگان
با این برنامه شما می توانید به اشتراک گذاری متن بخشی از کلیپ بورد....
ARC20
0.08.0020
ARC20 نرم افزار برنامه نویسی برای ICOM IC-R20 اسکن گیرنده.