آموزش

یادگیری زبان های خارجی و توسعه مفید مهارت های عملی

جالب ترین برنامه ها در آموزش

QM for Windows
QM for Windows
Displays POM and QM modules.
5.2
رایگان
MINITAB
An analytical utility.
18.1
SPSS
Statistical analysis for social science.
24.0
GraphPad Prism
Data organization, scientific graphing.
7.05.237
Google Input Tools
Google Input Tools برای Windows اجازه می دهد تا کاربران برای وارد کردن متن در هر زبان....
1.1.4.19
رایگان
Lingoes
Lingoes آسان و شهودی فرهنگ لغت و ترجمه متن, نرم افزار.
2.9.2
رایگان
Vocaboly
Vocaboly است vocabulary builder for SAT های TOEFL های GRE های GMAT و واژگان عمومی است....
5.01
Language Reader
فراهم می کند و غنی تر بر روی صفحه نمایش تجربه خواندن با صدای چند زبانه را فعال کنید....
2.01
رایگان
Parivartak
تبدیل Kruti Dev/شوشا فونت یونیکد و موجب صرفه جویی در وقت با ارزش خود را....
4.7.5.22
Multisim
این progarm نسخه 11.0 می توانید گرفتن طرح های شبیه سازی رفتار است....
10.0.1
SMART Ideas
با SMART Ideas شما می توانید با ایجاد چند سطحی (persian نقشه مفهومی....
5.1.19.2
Kidspiration
Kidspiration فراهم می کند یک صلیب برنامه بصری فضای کاری برای K-5 زبان آموزان...
3.0
mimiostudio
با MimioStudio نرم افزار ایجاد هیجان انگیز چند رسانه ای, درس آسان است....
11.54.0
MicroType
یک keyboarding برنامه که شامل یک آموزش تقویت فعالیت های.
4.3
MyHeritage Family Tree Builder
ساخت یک درخت خانواده بصری اضافه کردن هزاران نفر از مردم به سرعت....
8.0.0.8504
رایگان
Microsoft Mathematics
این برنامه ای است که اجازه می دهد تا کاربران برای حل ریاضی و علوم مشکلات....
4.0.1108
رایگان
OriginPro
OriginPro ارائه می دهد همه از ویژگی های از مبدا به علاوه تمدید ابزار تجزیه و تحلیل....
9.2.214
Fiber Trace Viewer
بصری Windows مبتنی بر بسته های نرم افزاری برای اندازه گیری نوری....
6.90.22024.17
رایگان
ERDAS IMAGINE
ERDAS IMAGINE اجازه می دهد تا به شما برای ایجاد کسب اطلاعات از تصاویر...
14.00.0.350
Spelling Dictionaries Support For Adobe Reader XI
یک فرهنگ لغت املای بسته for Adobe Reader با پشتیبانی از 32 زبان.
11.0
رایگان
Word Magic Professional Suite Premier
این مجموعه شامل بهترین نسخه از هر یک از راه حل های تولید شده توسط این شرکت است....
7.0
MSDN Library for Visual Studio 2008 - ENU
The MSDN Library is an essential source of information for developers using Microsoft® tools...
9.0.30729.4462
رایگان
Dean's Law Dictionary
Dean\'s Law Dictionary ارائه می دهد تعاریف پیچیده اصطلاحی قانون است....
84.0
JR Hindi English Typing Tutor
JR Hindi English Typing Tutor لمسی تایپ مدرس.
7.0
JR Punjabi English Typing Tutor
آن را فراهم می کند ساده ترین و سریعترین راه یادگیری تایپ لمسی....
5.2.0.56
Switch Network Simulator
آن را فراهم می کند یک آزمایشگاه مجازی محیط زیست که در آن یک سوئیچ شبکه را می توان شبیه سازی شده است....
3.0.0

محبوب ترین در آموزش

Google Input Tools
Google Input Tools برای Windows اجازه می دهد تا کاربران برای وارد کردن متن در هر زبان....
1.1.4.19
رایگان
MyHeritage Family Tree Builder
ساخت یک درخت خانواده بصری اضافه کردن هزاران نفر از مردم به سرعت....
8.0.0.8504
رایگان
Microsoft Mathematics
این برنامه ای است که اجازه می دهد تا کاربران برای حل ریاضی و علوم مشکلات....
4.0.1108
رایگان
Lingoes
Lingoes آسان و شهودی فرهنگ لغت و ترجمه متن, نرم افزار.
2.9.2
رایگان
JR Hindi English Typing Tutor
JR Hindi English Typing Tutor لمسی تایپ مدرس.
7.0
OriginPro
OriginPro ارائه می دهد همه از ویژگی های از مبدا به علاوه تمدید ابزار تجزیه و تحلیل....
9.2.214
Multisim
این progarm نسخه 11.0 می توانید گرفتن طرح های شبیه سازی رفتار است....
10.0.1
Fiber Trace Viewer
بصری Windows مبتنی بر بسته های نرم افزاری برای اندازه گیری نوری....
6.90.22024.17
رایگان
ERDAS IMAGINE
ERDAS IMAGINE اجازه می دهد تا به شما برای ایجاد کسب اطلاعات از تصاویر...
14.00.0.350
CSPro
این Census و Survey Processing System (CSPro) یک نرم افزار رایگان بسته است....
7.1.3
رایگان
Vocaboly
Vocaboly است vocabulary builder for SAT های TOEFL های GRE های GMAT و واژگان عمومی است....
5.01
LINGO
این یک ابزار جامع طراحی شده برای ساختمان سازی و حل مدل های خطی....
17.0.0.78
SMART Ideas
با SMART Ideas شما می توانید با ایجاد چند سطحی (persian نقشه مفهومی....
5.1.19.2
MDSolids
MDSolids نرم افزار برای موضوعات تدریس شده در مکانیک مواد ،.
4.2.0
Kidspiration
Kidspiration فراهم می کند یک صلیب برنامه بصری فضای کاری برای K-5 زبان آموزان...
3.0
Algebrator
Algebrator یکی از قدرتمند ترین برنامه های نرم افزاری برای آموزش ریاضی...
5.0.2.4364
CoolPack
مجموعه ای از مدل های شبیه سازی برای سیستم های تبرید.
1.50
رایگان
Universe Sandbox
Universe Sandbox یک فضای تعاملی شبیه ساز برای Windows بر اساس PCs.
2.2
Prog Finder
Prog Finder قدرتمند Program Satellite Finder.
2.30
رایگان
Spelling Dictionaries Support For Adobe Reader XI
یک فرهنگ لغت املای بسته for Adobe Reader با پشتیبانی از 32 زبان.
11.0
رایگان
Microsoft Math Worksheet Generator
Microsoft Math Worksheet Generator مسائل تمرینی حساب طرح می کند.
1.0.2009.903
رایگان
Word Magic Professional Suite Premier
این مجموعه شامل بهترین نسخه از هر یک از راه حل های تولید شده توسط این شرکت است....
7.0
Language Reader
فراهم می کند و غنی تر بر روی صفحه نمایش تجربه خواندن با صدای چند زبانه را فعال کنید....
2.01
رایگان
PipeData-PRO
PipeData-PRO افزایش بهره وری در طراحی لوله کشی دفاتر.
12.2.9
PS: Power and Sample Size Calculation
PS است یک برنامه تعاملی برای انجام قدرت و حجم نمونه محاسبات...
3.1.2
رایگان