Бизнес › Управление на проекти

Получите най-добрата Управление на проекти софтуер за Windows: Sybase PowerDesigner, IBM Notes, SimManager

Най-интересни програми в Управление на проекти

Sybase PowerDesigner
16.6
Manage data, information, enterprise architecture.
IBM Notes
10.00.18261
Improve your work productivity.
SimManager
14.2
Manage simulation data and processes for projects.

На върха на класирането Управление на проекти

Steelray Project Viewer
6.4.1
Steelray Project Viewer разглеждане на проекта Microsoft Project
MOOS Project Viewer
6.0.290.11
Програма за преглед на Microsoft® Project просто програма за преглед на MS® Project.
MLM Downline Manager
4.5.315
MLM DOWNLINE MANAGER специализиран софтуер MLM за ежедневна работа.
GEOrient
9.5.1
GEOrient парцели и анализи стереопроекции.
RWD uPerform
4.32
RWD uPerform® - цялостно решение за повишаване на производителността.
Adempiere
3.70
БЕЗПЛАТНО
ADempiere бизнес-Апартамент - създаване на открит източник на бизнес решение.
VIZTOPIA
7.1
MYOB AE мениджър на практика е система на избор за практика в Австралия
E-Temptation
БЕЗПЛАТНО
В HOROQUARTZ изкушението програмен комплекс представлява група Human Resources