Phong cách sống › Y tế & Thể hình

Loại tốt nhất y tế & thể hình phần mềm for Windows: Nike+ Connect, Free Medical Dictionary

Chương trình thú vị nhất trong Y tế & Thể hình

Nike+ Connect
6.6.34.131
MIỄN PHÍ
Recieves data from Nike devices on PC.
Free Medical Dictionary
1.2
MIỄN PHÍ
Gives information covering all fields of medicine.
Polar FlowSync
3.0.0.1337
MIỄN PHÍ
Keeps track of your physical performance.

Đánh giá hàng đầu trong Y tế & Thể hình

OneTouch Software
2.3.3
MIỄN PHÍ
Tiểu đường Management Software để kiểm soát của tiểu đường trong tay anh.
My Medications List
6.0.1
MIỄN PHÍ
My Medications List có thể giúp anh theo dõi của thuốc.
Encore Pro
2.22.2
EncorePro các bệnh nhân sự hợp tác lưu dữ liệu.
TRUEmanager
5.1.0.1
Cho phép để tải của glucose kết quả của TRUEresult, TRUEtrack, etc.
Master Tung's Acupuncture
1.1
Thế ứng gồm trị liệu thống của acupoints.
Bowflex i-Trainer
3.4.9
Bowflex i-Trainer evaluates của cấp của việc tập thể hình.
Suunto Training Manager Lite
1.2.0.5
MIỄN PHÍ
Một người không thể thiếu được một phần của Suunto t3c và t4c kinh nghiệm.
Philips DICOM Viewer
3.0
MIỄN PHÍ
Philips DICOM Viewer ủng hộ cơ bản xem ảnh hoạt động.