تلفن همراه, نرم افزار › Windows Phone

ترکیب قدرت از کامپیوتر خود را با HP Elite یا لومیا

جالب ترین برنامه ها در Windows Phone

Windows Phone app for desktop
1.1.2726
رایگان
Syncs files between your Windows Phone and a PC.
Windows Phone Recovery Tool
3.10.24401
Windows Phone Recovery Tool می تواند کمک به شما برای تنظیم مجدد و بازیابی خود Lumia گوشی.

محبوب ترین در Windows Phone

Windows Phone Recovery Tool
3.10.24401
Windows Phone Recovery Tool می تواند کمک به شما برای تنظیم مجدد و بازیابی خود Lumia گوشی.