Audio & Video › Truyền thông

Loại tốt nhất truyền thông phần mềm for Windows: OBS Studio, ManyCam, CyberLink YouCam

Chương trình thú vị nhất trong Truyền thông

OBS Studio
OBS Studio
27.0.1
MIỄN PHÍ
Video recording and live streaming.
ManyCam
7.8.6.28
MIỄN PHÍ
Use your webcam in multiple apps at the same time.
CyberLink YouCam
9.1.1927
Capture video and take snapshots.
Popcorn Time
6.2.1.17
MIỄN PHÍ
Watch favorite Movies and TV shows.

Đánh giá hàng đầu trong Truyền thông

CyberLink YouCam
9.1.1927
Apply real-time effects to your webcam feed for video chatting.
Spotify
1.1.64.561
MIỄN PHÍ
Spotify là một sn ga đó cho cô ngay lập tức truy cập đến hàng triệu người của các bài hát.
SopCast
4.2.0.800
MIỄN PHÍ
Tự do cách phát sóng video và m thanh hay là xem đoạn băng trên Mạng.
Readon TV Movie Radio Player
7.6
MIỄN PHÍ
Readon TV Movie Radio Player là một nhà cách mạng phần mềm mới.
Ip Camera Viewer
4.09
MIỄN PHÍ
IP Camera Viewer là phần mềm giám sát video cho các camera IP.
Streaming Video Recorder
6.4.7
Nó hồ sơ đang chiếu video và chương trình truyền hình trực tuyến từ video chia sẻ portals.
FilmOn HDi Player
3.1.3857
MIỄN PHÍ
FilmOn HDi Player là một người tốt và rất thú vị phần mềm.
IPCamSetup
3.6
MIỄN PHÍ
IPCamSetup là một chương trình để kiếm soát của Foscam sóng vô Tuyến......
Mezzmo
6.0.6
Stream your music and video to web browsers and UPnP- and DLNA-devices.
Equalify
2.5.3
MIỄN PHÍ
Equalify là một addon đã hoàn toàn cho spotify nhạc chơi.
TVMC
14.2
MIỄN PHÍ
Một phong tục xy dựng Kodi, một ứng dụng cho đang chiếu phim và TV xuất hiện.
Digital TV 2050
5.1
MIỄN PHÍ
Digital TV 2050 là một chương trình mà không cho phép anh coi chừng TV chương trình qua Internet.
AXIS Media Control
11.5.0.2008
MIỄN PHÍ
Cho phép dễ nhìn của Motion JPEG, MPEG-4 và H.264 streams.
WinFast PVR
3.1.1
MIỄN PHÍ
WinFast PVR ứng dụng cho phép anh để xem và kỷ lục sống TV hay video.
ITV media player
5.1
MIỄN PHÍ
Nó là một người tự do ứng mà cung cấp miễn phí TV phục vụ, qua máy tính của...
dittoTV
2.0
MIỄN PHÍ
Ditto TV là một trò giải trí cách mạng đó cho LIVE TV của PC.
Reelmonk
2.1
MIỄN PHÍ
Reelmonk là một bộ phim tên này sẽ giúp em nhìn anh thích phim ma-lay-am.
Streambox Vcr Suite 2
2.0
MIỄN PHÍ
Nó sẽ đến cùng với một nhóm apps được thiết kế để giúp anh đối phó với luồng tiện truyền thông.
MAXDVR
6.3.2.4
MIỄN PHÍ
MAXDVR là một ứng dụng cho phép em để đồng thời nhìn CCTV streams.
iVMS 4200
1.01.02.02
MIỄN PHÍ
iVMS-4200 là một mới được thiết kế colligation phần mềm.
Ultimate Auto Typer
3.0
MIỄN PHÍ
Chương trình phát triển trong C# dùng Visual Studio 2010 đó làm như là một mạng robot.