Công cụ hệ thống › Trình quản lý tập tin

Loại tốt nhất trình quản lý tập tin phần mềm for Windows: SHAREit by Lenovo Group Limited, Total Commander

Đánh giá hàng đầu trong Trình quản lý tập tin

M File Anti-Copy
5.5
M File Anti-Copy là một ứng dụng nó để ngăn chặn sự sao chép trong hồ sơ và các thư mục....
File Renamer
8.0
File Renamer là một loạt thay đổi tên cụ để thay đổi tên của hàng ngàn hồ sơ...
Dreambox Control Center
2.95
MIỄN PHÍ
Được mong đợi rành riêng cho việc điều khiển Dreambox qua mạng máy tính.
Microsoft Access to Visual Basic Object Converter
1.0
Nó cải đạo Truy cập 97 qua năm 2007 sở dữ liệu mà ứng dụng để Hình Cơ bản các tập tin....
Tacho File Viewer
2.9.6372.28313
MIỄN PHÍ
Tacho File Viewer là một Digital Tachograph Vehicle và Driver Card tập tin xem.
® iReset
1.3
MIỄN PHÍ
iReset resets hệ thống/tập tin ẩn/thư mục, vậy anh có thể xem họ như thường lệ....