Công cụ Internet › Trình duyệt

Loại tốt nhất trình duyệt phần mềm for Windows

Chương trình thú vị nhất trong Trình duyệt

Internet Explorer
11.0.0.4
MIỄN PHÍ
Rating
Internet Explorer là một đại duyệt điều này cho phép con cách định hướng web.
Google Chrome
102.0.5005.63
MIỄN PHÍ
Rating
Surf the Internet securely on a multi-tabbed modern web browser.
Maxthon MX5 Cloud Browser
5.3.8.2000
MIỄN PHÍ
Rating
Surf the Internet on a multi-tabbed web browser with cloud-connectivity.

Đánh giá hàng đầu trong Trình duyệt

Internet Explorer
11.0.0.4
MIỄN PHÍ
Rating
Internet Explorer là một đại duyệt điều này cho phép con cách định hướng web.
Google Chrome
102.0.5005.63
MIỄN PHÍ
Rating
Surf the Internet securely on a multi-tabbed modern web browser.
Maxthon MX5 Cloud Browser
5.3.8.2000
MIỄN PHÍ
Rating
Surf the Internet on a multi-tabbed web browser with cloud-connectivity.
Epic Privacy Browser
91.0.4472.124
MIỄN PHÍ
Rating
Nó bảo vệ sự riêng tư của cô nên không ai có thể tìm những gì anh duyệt và tìm kiếm.
Spark Security Browser
33.11.2000.97
Rating
Spark Security Browser cung cấp báo động hoạt động duyệt mạng an ninh giải pháp.
chromeplus
2.0.9.20
MIỄN PHÍ
Rating
ChromePlus có tất cả những functionalities đó Google Chrome đã.
QupZilla
2.2.6
MIỄN PHÍ
Rating
QupZilla là hiện đại duyệt mạng dựa trên WebKit lõi.
KidZui Browser
6.0.212.6338
MIỄN PHÍ
Rating
Trẻ em chỉ có thể truy cập vào những trang web, trò chơi, hình ảnh và video được KidZui phê duyệt.
Cyberfox
52.9.1
MIỄN PHÍ
Rating
Surf the Internet on a Mozilla-based browser with better memory management.
Opera Mini 8 Handler PC
8.0
MIỄN PHÍ
Rating
Nó dùng Opera máy phục vụ cho tạm và hiển thị các trang mạng.
Multi-Browser Viewer
4.9.2
Rating
Multi-Browser Viewer là một thập được duyệt thử phần mềm giải pháp.