Công cụ Internet › Trình duyệt

Loại tốt nhất trình duyệt phần mềm for Windows: Firefox, Google Chrome, Opera

Chương trình thú vị nhất trong Trình duyệt

Firefox
Firefox
69.0
MIỄN PHÍ
Controls your Internet surfing.
Google Chrome
77.0.3865.19
MIỄN PHÍ
Access Google search and Gmail account directly.
Opera
58.0.3135.132
MIỄN PHÍ
Presents fast and safe web browsing.
Internet Explorer
11.0.18362.1
MIỄN PHÍ
Well-known Microsoft's internet browser.

Đánh giá hàng đầu trong Trình duyệt

Internet Explorer
11.0.18362.1
MIỄN PHÍ
Internet Explorer là một đại duyệt điều này cho phép con cách định hướng web.
KidZui Browser
6.0.212.6338
MIỄN PHÍ
Trẻ em chỉ có thể truy cập vào những trang web, trò chơi, hình ảnh và video được KidZui phê duyệt....
Google Chrome
77.0.3865.19
MIỄN PHÍ
Google Chrome là một trong những người nổi tiếng mạng trình duyệt cũ với nhiều thẻ diện....
Multi-Browser Viewer
4.9.2
Multi-Browser Viewer là một thập được duyệt thử phần mềm giải pháp.
chromeplus
2.0.9.20
MIỄN PHÍ
ChromePlus có tất cả những functionalities đó Google Chrome đã.
QupZilla
2.2.6
MIỄN PHÍ
QupZilla là hiện đại duyệt mạng dựa trên WebKit lõi.
Maxthon MX5 Cloud Browser
5.2.7.200
MIỄN PHÍ
Một duyệt mạng với vài người duy nhất tính năng như đêm chế độ và đọc chế độ....
Cyberfox
52.9.1
MIỄN PHÍ
Cyberfox Web Browser là một mở nguồn x64 Chút Web Browser.
Epic Privacy Browser
48.0.2553
MIỄN PHÍ
Nó bảo vệ sự riêng tư của cô nên không ai có thể tìm những gì anh duyệt và tìm kiếm....
Spark Security Browser
33.11.2000.97
Spark Security Browser cung cấp báo động hoạt động duyệt mạng an ninh giải pháp.
Opera Mini 8 Handler PC
8.0
MIỄN PHÍ
Nó dùng Opera máy phục vụ cho tạm và hiển thị các trang mạng.