Công cụ Internet › Tiện ích mở rộng của trình duyệt

Loại tốt nhất tiện ích mở rộng của trình duyệt phần mềm for Windows: Adblock Plus for IE

Chương trình thú vị nhất trong Tiện ích mở rộng của trình duyệt

Adblock Plus for IE
1.6
MIỄN PHÍ
Block website banners, pop-ups, advertisements.
Adobe Flash Player Plugin for IE
32.0.0.465
MIỄN PHÍ
Adobe Flash Player là một duyệt cắm-trong dùng cho xem.swf, .fla tập tin etc.
Adobe Shockwave Player
12.3.5.205
MIỄN PHÍ
Anh có thể truy cập 3D chơi điện tử và hấp dẫn sản phẩm biểu tình.

Đánh giá hàng đầu trong Tiện ích mở rộng của trình duyệt

Adobe Flash Player Plugin for IE
32.0.0.465
MIỄN PHÍ
Adobe Flash Player là một duyệt cắm-trong dùng cho xem.swf, .fla tập tin etc.
Adobe Shockwave Player
12.3.5.205
MIỄN PHÍ
Anh có thể truy cập 3D chơi điện tử và hấp dẫn sản phẩm biểu tình.
Google Toolbar for Internet Explorer
7.5.8321.2252
MIỄN PHÍ
Google Toolbar là một hoàn hảo thêm với trình duyệt.
Google Earth Plug-in
9.2.47.8
MIỄN PHÍ
Cái Google Earth bổ Sung là một mạng nhện duyệt bổ sung cho Google Earth.
Canon Easy-WebPrint EX
1.7.0
MIỄN PHÍ
Canon Easy-WebPrint EX là cắm-Internet Explorer 7.0, 8.0 và 9.0.
Apps Hat
2.13
MIỄN PHÍ
Cô có thể khám phá new apps, cả hai đều tự do và discounted từ Android chợ.
HomeTab
7.0
MIỄN PHÍ
Nó tạo ra một thông minh mối liên hệ giữa anh duyệt và Android thiết bị.
Sawbuck
0.6.8
MIỄN PHÍ
Sawbuck là một bản ghi khán giả và bộ điều chỉnh cho Windows Chrome đăng.
Ant.com IE add-on
2.2.4.1076
MIỄN PHÍ
Phát triển một hữu ích tự do cụ để comment của duyệt
Xmarks for IE
1.3.4
MIỄN PHÍ
Đó là một thêm với anh duyệt đó synchronizes và quay lưng với anh thích.
Simple Adblock
1.1.5
MIỄN PHÍ
Simple Adblock là một duyệt đơn giản mở rộng cho Internet Explorer.
Whoislive
3.87
MIỄN PHÍ
Giúp em tìm người đang trực tuyến những trang thăm.
SnugTV Station
3.8.1
MIỄN PHÍ
Coi chừng sống TV chương trình và thể thao trò chơi trốn khỏi nhà.
SuperMegaSpoof
2.0.0601
MIỄN PHÍ
SuperMegaSpoof được dùng để giả mạo thông tin được gửi của một địa chỉ mạng mà bạn muốn ghé thăm.
Website Block
3.27
Cái khoang cho phép anh để chặn vi không mong muốn trang web của hiển thị trên...
Super-AlexaBooster
1.10
MIỄN PHÍ
Siêu Alexaquery tăng cường - AHD - toàn bộ phần mềm miễn phí xy dựng của pagerank.
FormAutoFiller
4.5
MIỄN PHÍ
Form Auto Fill đề nghị rất nhiều cấp cao sự lựa chọn để làm việc dễ hơn.
Indic IME
5.0
MIỄN PHÍ
Indic IME công cụ facilitates gõ vào Indian Languages trong trang mạng.
Anywhere Appshare
7.0
MIỄN PHÍ
Nó cho phép ông chia sẻ ứng dụng hay màn hình.
NetBus
2.1
MIỄN PHÍ
NetBus - dễ-sử dụng điều khiển chính quyền và gián điệp công cụ.
XDCAM Browser
2.0
MIỄN PHÍ
Chuyển cho Final Cut Pro, và XDCAM EX ClipBrowser.
AddLive Browser Plugin
3.0.16.5
MIỄN PHÍ
Nó cung sở hạ tầng thật-thời gian liên lạc.
Web Development Helper
0.8.5.1
MIỄN PHÍ
Web Development Helper là một người tự do duyệt mở rộng cho Internet Explorer...
interneTIFF (IE Browser)
11.0
TIFF Xem là tất cả những gì anh cần phải xem TIFF tập tin trực tiếp trên internet.
Bushnell Yardage Pro XG Sync
3.0.1
MIỄN PHÍ
Yardage Pro Sync encompasses nhiều điểm nào tăng GPS kinh nghiệm.