Đánh giá hàng đầu trong Sao lưu & Khôi phục

CloneDrive
1.65
FNet PCClone là một nhanh và an toàn hồi phục lại hệ thống công cụ.
Chk-Back
2.1.2
MIỄN PHÍ
Chk-Back là một Windows công cụ có thể quét nội dung của một.chk tập tin đã tạo ra....
Comfy Photo Recovery
4.8
Điều đó để cho cậu tìm kiếm, hồi phục và cứu xoá ảnh từ cứng hay USB.
PixRecovery
3.022196.2
PixRecovery sẽ cố gắng sửa chữa các tập tin ảnh bị hư hại hoặc bị hỏng.
YuuWaa
1.1.19612
MIỄN PHÍ
Trực tuyến kho lưu trữ và hỗ trợ giải pháp đề nghị anh hoạt động nhiệm vụ của mình....
PC Tool for VeryAndroid SMS Backup
3.2.2
Nó communicates với điện thoại của tôi hỗ trợ cho mục đích.
Sandisk Card Recovery Pro
2.8.7
Sandisk Card Recovery Pro là một bài chương trình hồi phục.
MirrorFolder
5.1.340
Thời gian thực đối xứng và tự động tiếp viện ở địa phương/ "mạng lưới"
Pen Drive Data Recovery
12.9
Phần mềm này được sử dụng để khôi phục dữ liệu đã xóa khỏi Pen Drive theo bất kỳ cách nào....
SDHC Card Recovery Pro
2.8.2
Nó cho phép cháu hồi phục được không quan trọng tập tin từ SDHC card.
AutoVer
2.2.1
MIỄN PHÍ
Vẻ đẹp của hệ thống này là một khi anh đặt nó lên, nó có mọi thứ.
GDocBackup
0.7.6.187
MIỄN PHÍ
GDocBackup xuất tất cả tài liệu của Google Documents.
TMS Backup
TMS Backup chỉ là--dùng hỗ trợ chương trình cho Microsoft Windows OS.