Kinh doanh › Quản lý dự án

Loại tốt nhất quản lý dự án phần mềm for Windows: Sybase PowerDesigner, IBM Notes, SimManager

Chương trình thú vị nhất trong Quản lý dự án

Sybase PowerDesigner
16.6
Manage data, information, enterprise architecture.
IBM Notes
10.00.18261
Improve your work productivity.
SimManager
14.2
Manage simulation data and processes for projects.

Đánh giá hàng đầu trong Quản lý dự án

Steelray Project Viewer
5.2.48.60
Steelray Project Viewer là một dự án xem cho Microsoft Project.
MOOS Project Viewer
6.0.290.11
Một xem cho Microsoft® Project chỉ là một xem cho MS® Project.
MLM Downline Manager
4.5.315
MLM DOWNLINE MANAGER là chuyên về MLM phần mềm cho mỗi ngày làm việc.
GEOrient
9.5
GEOrient mưu mẹo và analyses stereographic hình chiếu thôi.
RWD uPerform
4.32
RWD uPerform® là một báo động hoạt động diễn ủng hộ giải pháp.
Adempiere
3.70
MIỄN PHÍ
ADempiere Việc Phòng tạo mở nguồn việc giải pháp.
VIZTOPIA
7.1
MYOB AE Tập Quản lý hệ thống của lựa chọn cho hoạt động bên Úc.
E-Temptation
MIỄN PHÍ
Cái HOROQUARTZ cám dỗ phần mềm phòng là một nhóm Human Resources.