Chương trình thú vị nhất trong Quản lý ổ đĩa

MiniTool Partition Wizard Free Edition
MiniTool Partition Wizard Free Edition
12.1
MIỄN PHÍ
Manages and converts your disks.
SD Memory Card Formatter
5.0.1
MIỄN PHÍ
Format SD, SDHC, SDXC memory sards.
Format USB Or Flash Drive Software
7.0
Easily and quickly formats USB Flash drives.
IM-Magic Partition Resizer Professional
3.6.5
Redistribute disk space without data corruption.

Đánh giá hàng đầu trong Quản lý ổ đĩa

EaseUS Partition Master Free
15.0
MIỄN PHÍ
Create, format, resize, merge, delete, wipe, and check hard disk...
WD Drive Utilities
2.0.0.76
MIỄN PHÍ
Anh có thể cấu hình, quản lý và diagnose của WD drive.
SeaTools for Windows
1.4.0.7
MIỄN PHÍ
SeaTools for Windows là một người tự do đĩa cứng phân tích tiện ích.
Hard Disk Low Level Format Tool
4.40
Nó hình chữ là cấp thấp định dạng trên đĩa.
LinuxLive USB Creator
2.9.4
MIỄN PHÍ
LinuxLive USB Creator là một con người hoàn toàn phần mềm miễn phí cho Windows duy nhất....
HDD Regenerator
2011
Đó là một công cụ được thiết kế cho regeneration của cô ấy làm hư chăm chỉ ổ cứng....
WinToUSB
5.8
MIỄN PHÍ
Cài đặt và Run Windows một USB cứng hay USB usb.
Active@ KillDisk
13.0.5.2
Cho phép anh tiêu hủy tất cả dữ liệu vào khó cá mập, SSD &
SanDisk SSD Dashboard
3.1.2.5
MIỄN PHÍ
Một chương trình để giữ hiệu suất hoạt động tối đa cho (các) ổ cứng SanDisk SSD của bạn....
LaCie Desktop Manager
2.9.1
MIỄN PHÍ
LaCie Desktop Manager mở khóa hết khả năng của LaCie ổ cứng.
WD Link
1.0.3
MIỄN PHÍ
WD Link cung cấp nhanh truy cập đến trang web có thêm người dùng để cấu lái.
SD Memory Card Formatter
5.0.1
MIỄN PHÍ
SD Formatter được tạo đặc biệt cho các thẻ nhớ sử dụng chuẩn SD/SDHC/SDXC.
HDD Guardian
0.7.1
MIỄN PHÍ
Nó bị giám sát của các ổ cứng và SSD(s) cho sức khỏe trạng thái.
Windows Surface Scanner
2.10
MIỄN PHÍ
Nhanh quét của các ổ cứng và cho anh biết nếu có bất kỳ khu vực lỗi.
Setup from USB
2.1.0.0
MIỄN PHÍ
Biến ổ đĩa USB flash của bạn thành đĩa cài đặt Windows Vista/ Windows 7 có thể khởi động được....
MMC Medic
1.0
MIỄN PHÍ
Ứng dụng, có thể format lại của hỏng MultiMediaCards.