تلفن همراه, نرم افزار › Nokia

همه ضروری PC tools برای محبوب ترین دستگاه های نوکیا

جالب ترین برنامه ها در Nokia

Nokia Connectivity Cable Driver
رایگان
rating
راه آسان برای اتصال خود را Nokia تلفن خود را به PC.
Nokia Suite
رایگان
rating
شما می توانید انتقال عکس و موسیقی را بین تلفن و کامپیوتر است.
Nokia Music Player
Nokia Music Player می توانید انتقال, rip, burn و لذت بردن از موسیقی خود را بر روی PC و تلفن.

محبوب ترین در Nokia

Nokia Connectivity Cable Driver
رایگان
rating

راه آسان برای اتصال خود را Nokia تلفن خود را به PC.

Nokia Suite
رایگان
rating

شما می توانید انتقال عکس و موسیقی را بین تلفن و کامپیوتر است.

Nokia Music Player
رایگان
rating

Nokia Music Player می توانید انتقال, rip, burn و لذت بردن از موسیقی خود را بر روی PC و تلفن.