تلفن همراه, نرم افزار › Nokia

همه ضروری PC tools برای محبوب ترین دستگاه های نوکیا

جالب ترین برنامه ها در Nokia

Nokia PC Suite
7.1.180.94
رایگان
Manager for connection Nokia devices to a PC.
Nokia Connectivity Cable Driver
7.1.182
رایگان
راه آسان برای اتصال خود را Nokia تلفن خود را به PC.
Nokia Suite
3.8.54
رایگان
شما می توانید انتقال عکس و موسیقی را بین تلفن و کامپیوتر است....

محبوب ترین در Nokia

Nokia Connectivity Cable Driver
7.1.182
رایگان
راه آسان برای اتصال خود را Nokia تلفن خود را به PC.
Nokia Suite
3.8.54
رایگان
شما می توانید انتقال عکس و موسیقی را بین تلفن و کامپیوتر است....
Nokia Music Player
2.5.11021
رایگان
Nokia Music Player می توانید انتقال, rip, burn و لذت بردن از موسیقی خود را بر روی PC و تلفن....