Liên lạc › Nhắn tin tức thì & VoIP

Loại tốt nhất nhắn tin tức thì & VoIP phần mềm for Windows: WhatsApp, Zoom Meetings, WhatsApp Viewer

Đánh giá hàng đầu trong Nhắn tin tức thì & VoIP

ConnectWise Internet Client
12.2.1
MIỄN PHÍ
Cái ConnectWise Internet Client làm việc qua mạng.
Magic Berry
3.5.0
MIỄN PHÍ
MagicBerry có thể đọc và đưa cơ sở dữ liệu từ mobile IPD dự phòng tập tin.
ProntoDialer-V4.0.0.1
4.0.0.1
MIỄN PHÍ
ProntoDialer làm cho nó dễ dàng cho ông đến nơi gọi từ màn hình máy tính.
Badr Voip
1.0.1
MIỄN PHÍ
Anh có thể làm rẻ tiền nsa của màn hình máy tính.
IP Messenger
4.99
MIỄN PHÍ
IP Messenger là một kiểu Người đưa tin trong mạng LAN đa nền tảng.
MSN Nickname Maker
1.2
MIỄN PHÍ
MSN Sứ giả tên là một cách tuyệt vời của tỏ bản thân.
VidPhone
3.1
"VidPhone" H. 323/SIP Video SoftPhone cho Windows và Linux OS.
xdccMule
6.35
MIỄN PHÍ
XdccMule là một chương trình để cho anh download phim với mIRC.
Microsoft Office Communicator R2
3.5
Microsoft Office Communicator 2007 R2 là thống nhất được thông tin khách hàng.
YMaxVoice
1.0
MIỄN PHÍ
YMaxVoice là một PC cái điện thoại quay số điện Thoại với giá thấp tỷ lệ trên thị trường....
PM66
MIỄN PHÍ
PM66 phần mềm là một dễ Write Voice Coding System.
iTelPCDialer
1.0.0.7
iTelPCDialer là một giải pháp lý tưởng để gọi VoIP từ máy tính.