Thiết kế & Hình ảnh › Người xem & biên tập viên

Loại tốt nhất người xem & biên tập viên phần mềm for Windows: CorelDRAW Graphics Suite, ZebraDesigner

Chương trình thú vị nhất trong Người xem & biên tập viên

CorelDRAW Graphics Suite
CorelDRAW Graphics Suite
20.1.0.708
Create graphics in vector or bitmap patterns.
ZebraDesigner
2.5.0.9393
MIỄN PHÍ
Create bar code labels.
DXTBmp
4.00.97
MIỄN PHÍ
Simulate flight plans.
Photoshine
5.5
Creates photo collages and edits image files.

Đánh giá hàng đầu trong Người xem & biên tập viên

PhotoScape
3.7
MIỄN PHÍ
Một công cụ sửa đổi hình ảnh với một bộ các tính năng đặc biệt, không tìm thấy trong các chương trìn...
Photoshine
5.5
PhotoShine sẽ cho anh một cách dễ dàng để làm ảnh đại học.
Paint.NET
4.1.6
MIỄN PHÍ
Paint.NET là tự do và quyền năng ảnh sửa chương trình.
WinDjView
2.1
MIỄN PHÍ
WinDjView là một nhanh gọn và quyền năng DjVu xem cho Windows.
Adobe Photoshop CC
2014.2.2
Adobe Photoshop CC là một ảo ảnh đang xử lý và sửa chương trình.
Adobe Illustrator
15.0.128.399
Adobe® Illustrator® software helps you create distinctive vector artwork for any project...
Magic Photo Editor
7.5
Magic Photo Editor dễ thôi--hãy dùng hình sửa phần mềm.
Lenovo Photo Master
2.2.3317.01
Chương trình điều đó cho phép anh phải duyệt, quản lý, chỉnh sửa và chia sẻ số bức ảnh....
abPhoto
3.8.2003.3
MIỄN PHÍ
Nó cho phép cháu phải chụp một tấm hình và tự động lưu lại của PC.
ZoomBrowser EX
6.9.0.1
MIỄN PHÍ
ZoomBrowser EX quản lý các hình ảnh bắn sử dụng một máy ảnh kỹ thuật số.
Zoner Photo Studio X
19.1706.2.29
Zoner Photo Studio giúp ngươi nhận sự kiểm soát của ảnh của cậu.
Inpaint
7.2
Inpaint ảnh phục hồi lại phần mềm reconstructs ảnh đã chọn khu vực.
PhotoInstrument
7.7.0.1002
Nó là một vũ raster đồ họa biên tập quen với tiến trình ảo ảnh.
Disketch Disc Label Software
3.39
Usefull chương trình nếu u nghĩ tạo CD hay DVD nhãn hay yểm trợ.
Easy GIF Animator
7.3
mạnh chưa rất dễ dàng để dùng phần mềm để tạo ra và sửa animated GIF.
PC Image Editor
7.2
MIỄN PHÍ
Nó là một món đồ họa biên tập với nhiều tính năng của một người chuyên nghiệp sản phẩm...
Photo Pos Pro
3.101
MIỄN PHÍ
Photo Pos Pro Photo Biên tập là một tấm hình sửa phòng.
BenVista PhotoZoom Pro
7.1.0
PhotoZoom Pro 4 là người lý tưởng giải pháp cho enlarging ảo ảnh.
ArcSoft MediaImpression
3.5.0.1124
Với công cụ này có thể tải lên hồ sơ của anh với xã hội "mạng lưới"....
PhoXo
8.3.0
MIỄN PHÍ
PhoXo là một người tự do, và quyền lực ảnh sửa ứng dụng.
Aurora 3D Text & Logo Maker
18.08.27
3D thiết kế phần mềm cho nhiều người bình thường có thể unfamiliar.
syncup
10.2.17000
Cho phép anh để chia sẻ dung dễ dàng thông minh tự động định dạng.
PHOTOfunSTUDIO
8.3
Cái PHOTOfunSTUDIO nhanh lên loại của ảnh và ảnh động vào ta sẽ thực hành các thư mục....
CardWorks Business Card Software
5.01
Thay đổi mẫu màu đã cho thêm customization.
Digital Photo Navigator
1.5.0.3
MIỄN PHÍ
Digital Photo Navigator là một tấm hình xác lập bản đồ được phần mềm hữu ích cho chuyến đi của mày....