Thiết kế & Hình ảnh › Người xem & biên tập viên

Loại tốt nhất người xem & biên tập viên phần mềm for Windows: DXTBmp, ZebraDesigner

Chương trình thú vị nhất trong Người xem & biên tập viên

DXTBmp
DXTBmp
Simulate flight plans.
4.00.97
MIỄN PHÍ
ZebraDesigner
Create bar code labels.
2.5.0.9393
MIỄN PHÍ
CorelDRAW Graphics Suite
Create graphics in vector or bitmap patterns.
19.1.0.419
HP Photo Creations
Creates photo books, calendars, collages, etc.
3.8
MIỄN PHÍ

Đánh giá hàng đầu trong Người xem & biên tập viên

PhotoScape
Một công cụ sửa đổi hình ảnh với một bộ các tính năng đặc biệt, không tìm thấy trong các chương trìn...
3.7
MIỄN PHÍ
Photoshine
PhotoShine sẽ cho anh một cách dễ dàng để làm ảnh đại học.
5.5
Paint.NET
Paint.NET là tự do và quyền năng ảnh sửa chương trình.
4.0.21
MIỄN PHÍ
WinDjView
WinDjView là một nhanh gọn và quyền năng DjVu xem cho Windows.
2.1
MIỄN PHÍ
Adobe Photoshop CC
Adobe Photoshop CC là một ảo ảnh đang xử lý và sửa chương trình.
2014.2.2
Adobe Illustrator
Adobe® Illustrator® software helps you create distinctive vector artwork for any project.
15.0.128.399
Magic Photo Editor
Magic Photo Editor dễ thôi--hãy dùng hình sửa phần mềm.
7.5
Lenovo Photo Master
Chương trình điều đó cho phép anh phải duyệt, quản lý, chỉnh sửa và chia sẻ số bức ảnh....
2.2.3317.01
abPhoto
Nó cho phép cháu phải chụp một tấm hình và tự động lưu lại của PC.
3.8.2003.3
MIỄN PHÍ
ZoomBrowser EX
ZoomBrowser EX quản lý các hình ảnh bắn sử dụng một máy ảnh kỹ thuật số.
6.9.0.1
MIỄN PHÍ
Zoner Photo Studio X
Zoner Photo Studio giúp ngươi nhận sự kiểm soát của ảnh của cậu.
19.1706.2.29
Inpaint
Inpaint ảnh phục hồi lại phần mềm reconstructs ảnh đã chọn khu vực.
7.2
PhotoInstrument
Nó là một vũ raster đồ họa biên tập quen với tiến trình ảo ảnh.
7.6.0.976
Disketch Disc Label Software
Usefull chương trình nếu u nghĩ tạo CD hay DVD nhãn hay yểm trợ.
3.39
Easy GIF Animator
mạnh chưa rất dễ dàng để dùng phần mềm để tạo ra và sửa animated GIF.
7.1
PC Image Editor
Nó là một món đồ họa biên tập với nhiều tính năng của một người chuyên nghiệp sản phẩm...
5.6
MIỄN PHÍ
Photo Pos Pro
Photo Pos Pro Photo Biên tập là một tấm hình sửa phòng.
3.101
MIỄN PHÍ
BenVista PhotoZoom Pro
PhotoZoom Pro 4 là người lý tưởng giải pháp cho enlarging ảo ảnh.
7.1.0
ArcSoft MediaImpression
Với công cụ này có thể tải lên hồ sơ của anh với xã hội "mạng lưới"....
3.5.0.1124
PhoXo
PhoXo là một người tự do, và quyền lực ảnh sửa ứng dụng.
8.3.0
MIỄN PHÍ
Aurora 3D Text & Logo Maker
3D thiết kế phần mềm cho nhiều người bình thường có thể unfamiliar.
16.01071923
PHOTOfunSTUDIO
Cái PHOTOfunSTUDIO nhanh lên loại của ảnh và ảnh động vào ta sẽ thực hành các thư mục....
8.3
CardWorks Business Card Software
Thay đổi mẫu màu đã cho thêm customization.
2.00
Digital Photo Navigator
Digital Photo Navigator là một tấm hình xác lập bản đồ được phần mềm hữu ích cho chuyến đi của mày....
1.5.0.3
MIỄN PHÍ
Portrait Professional
Portrait Professional làm việc cho loại bình thường airbrushing và ảnh sửa phần mềm...
17.5.1