Thiết kế & Hình ảnh › Người xem & biên tập viên

Loại tốt nhất người xem & biên tập viên phần mềm for Windows: CorelDRAW Graphics Suite, ZebraDesigner

Chương trình thú vị nhất trong Người xem & biên tập viên

CorelDRAW Graphics Suite
CorelDRAW Graphics Suite
22.1.1
Create graphics in vector or bitmap patterns.
ZebraDesigner
3.2.1.570
MIỄN PHÍ
Create bar code labels.
GIMP
2.10.24
MIỄN PHÍ
Retouch and edit images.
HP Photo Creations
3.8
MIỄN PHÍ
Creates photo books, calendars, collages, etc.

Đánh giá hàng đầu trong Người xem & biên tập viên

PhotoScape
3.7
MIỄN PHÍ
Một công cụ sửa đổi hình ảnh với một bộ các tính năng đặc biệt, không tìm thấy trong các chương trìn
Photoshine
5.5
PhotoShine sẽ cho anh một cách dễ dàng để làm ảnh đại học
Paint.NET
4.3
MIỄN PHÍ
Paint.NET là tự do và quyền năng ảnh sửa chương trình.
WinDjView
2.1
MIỄN PHÍ
WinDjView là một nhanh gọn và quyền năng DjVu xem cho Windows.
Adobe Photoshop CC
2017.0.1
Adobe Photoshop CC là một ảo ảnh đang xử lý và sửa chương trình.
Magic Photo Editor
7.5
Magic Photo Editor dễ thôi--hãy dùng hình sửa phần mềm.
Lenovo Photo Master
2.2.3317.01
Chương trình điều đó cho phép anh phải duyệt, quản lý, chỉnh sửa và chia sẻ số bức ảnh.
abPhoto
3.8.2003.3
MIỄN PHÍ
Nó cho phép cháu phải chụp một tấm hình và tự động lưu lại của PC.
ZoomBrowser EX
6.9.0.1
MIỄN PHÍ
ZoomBrowser EX quản lý các hình ảnh bắn sử dụng một máy ảnh kỹ thuật số.
Zoner Photo Studio X
19.2109.2.344
Import, organize, edit, filter, and share your photos with automated...
Inpaint
9.02
Remove unwanted objects and people from your photos.
PhotoInstrument
7.7.0.1038
Edit photos, remove skin blemishes, and batch-process images.
Disketch Disc Label Software
6.21
Usefull chương trình nếu u nghĩ tạo CD hay DVD nhãn hay yểm trợ
Easy GIF Animator
7.3.0.61
mạnh chưa rất dễ dàng để dùng phần mềm để tạo ra và sửa animated GIF
PC Image Editor
7.5
MIỄN PHÍ
Nó là một món đồ họa biên tập với nhiều tính năng của một người chuyên nghiệp sản phẩm
Photo Pos Pro
3.101
MIỄN PHÍ
Photo Pos Pro Photo Biên tập là một tấm hình sửa phòng.
BenVista PhotoZoom Pro
8.0.6
Enlarge your images to incredible sizes without losing their original quality.
PhoXo
8.4.0
MIỄN PHÍ
PhoXo là một người tự do, và quyền lực ảnh sửa ứng dụng.
syncup
10.2.17000
Cho phép anh để chia sẻ dung dễ dàng thông minh tự động định dạng
DYMO Label v.8
8.7.3.46663
MIỄN PHÍ
DYMO Nhãn là một công cụ giúp anh thiết kế và in ấn tượng nhãn mác.
PSD CODEC
1.7.0
Xem PSD tập Windows Photo Gallery và Windows Live Photo Gallery
CardWorks Business Card Software
5.01
Thay đổi mẫu màu đã cho thêm customization.
Digital Photo Navigator
1.5.0.3
MIỄN PHÍ
Digital Photo Navigator là một tấm hình xác lập bản đồ được phần mềm hữu ích cho chuyến đi của mày.
Portrait Professional
21.3.1
Portrait Professional làm việc cho loại bình thường airbrushing và ảnh sửa phần mềm
Comic Life
3.5.18
Comic Life 2 làm cho anh có nhiều cách để khám phá của sự sáng tạo.