Thiết kế & Hình ảnh › Mô hình hóa 3D

Loại tốt nhất mô hình hóa 3D phần mềm for Windows: Blender, Silhouette Studio, DIALux

Chương trình thú vị nhất trong Mô hình hóa 3D

Blender
Blender
2.91.2
MIỄN PHÍ
Make 3D animations: model, render, create.
Silhouette Studio
4.4.281.1
Drawing tool for an electronic cutting machine.
DIALux
7.1
MIỄN PHÍ
3D modeling software.
Sweet Home 3D
6.4.2
MIỄN PHÍ
Draws house plans and places furniture on them.

Đánh giá hàng đầu trong Mô hình hóa 3D

Autodesk App Manager
1.2
MIỄN PHÍ
Này cắm-có thể được dùng với AutoCAD để đơn giản hóa quá trình quản lý apps....
Autodesk Design Review
14.0.0.177
MIỄN PHÍ
Công cụ này sẽ giúp ngài tăng của cậu thiết kế những bài phê bình trên màn hình....
Aurora 3D Text & Logo Maker
20.01.30
Create 3D text, graphics, and logos using built-in templates.
DIALux
7.1
MIỄN PHÍ
DIALux là một phần mềm lập kế hoạch chiếu sáng với rất nhiều tính năng.
Altium Designer
20.1
Altium Designer mới Hầm hệ thống cuối cùng mang cùng thành phần thông...
Bentley MicroStation
8.11.9.832
MicroStation thế giới dẫn thông tin người mẫu môi trường.
Autodesk FBX Plugin - 3ds Max
2012.2
MIỄN PHÍ
Này cắm-cho tất cả loại dữ liệu để packaged thành một dạng tập tin.
Autodesk SketchBook Designer
4.00.0
Khám phá thiết kế bó buộc... và tạo ra ấn tượng với các tác phẩm nghệ thuật Autodesk® SketchBook....
Solid Edge 2D Drafting
106.0.2.5
MIỄN PHÍ
Solid Edge 2D Drafting eases cho sự chuyển hóa từ 2D AutoCAD với nhập pháp sư.
KitchenDraw
7.0
Nhà bếp và phòng tắm thiết kế phần mềm cho riêng tư cá nhân và york.
EPLAN Electric P8
2.4.4.8366
Nó đề nghị ông cơ hội mà anh chưa từng có trong công nghệ.
ProductView Express
9.1.70.6
MIỄN PHÍ
ProductView Express 9.1 là một người tự do phóng thích thấy sự hợp tác phần mềm....
SolidWorks
23.0
SolidWorks 3D có giải pháp cho anh nhanh chóng biến đổi ý tưởng vào tuyệt phẩm này hàng ngày....
Scientific WorkPlace
6.0.29
Scientific WorkPlace có thể tạo ra và chia sẻ toán học và khoa học văn.
SEE Electrical
8.1.4.21
SEE Electrical giúp anh efficiently lái máy phát điện dự án.
Plate 'n' Sheet Professional
4.13.7
Giật gân đang xảy ra phần mềm cho thường dùng hình dùng vào kim loại, chất dẻo)....
STP Viewer
2.3
MIỄN PHÍ
STP Viewer là một phần mềm công cụ cho xem quốc tế STEP chuẩn các tập tin.
Pixelplan - Flow Architect Studio 3D
1.8.7
Cho phép một đơn giản và cách dễ dàng để tạo ra tương tác 3D cách thức hiển thị....
3DStudio In INT
16.0
MIỄN PHÍ
Này ArchiCAD Add-có thể đổi 3D Tranh (.3ds) các tập tin ArchiCAD GDL vật.
DesignDoll
5.4
A fully customizable digital model doll for artists.
CADE
2.67.4
MIỄN PHÍ
Một gọn nhưng mạnh 2D toạ độ biên tập với tương tự Visio chức năng.
IMSdesign
20.12.8
MIỄN PHÍ
IMSDesign là một chương trình được thiết kế cho phép anh để tạo ra một membrane hệ thống......
AutoCAD Architecture
51.0.0
Professional application created for architects...
ECam
4.1.0.413
Import and edit CAD drawings and generate g-code files.
IGS Viewer
2.3
MIỄN PHÍ
IGS Viewer là một chuyên cụ dùng để xem CAD người mẫu.