Liên lạc

Luôn luôn giữ liên lạc với bạn thân và bạn bè

Chương trình thú vị nhất trong Liên lạc

WhatsApp
WhatsApp
2.2126.14
MIỄN PHÍ
The instant messaging and calling program for PC.
WhatsApp Viewer
1.9
MIỄN PHÍ
View WhatsApp chats on PC
Zoom Meetings
5.7.3
MIỄN PHÍ
Create conference meetings via Cloud.
GoToMeeting
10.17.0.19796
Organize and attend secure online meetings.
Wassapp
1.1.1
MIỄN PHÍ
Wassapp là một PC ứng phát triển cho WhatsApp Messenger.
mIRC
7.66
mIRC là một IRC khách hàng, đã được dùng cho hàng triệu người để liên lạc.
Trillian
6.4.0.5
MIỄN PHÍ
Chat with your friends individually or in a group, and share files.
Beyluxe Messenger
1.0
MIỄN PHÍ
Beyluxe Messenger là một Internet nói chuyện ứng dụng.
Cisco WebEx Meeting Center for Internet Explorer
29.13.70.10003
MIỄN PHÍ
Làm presentations, cùng ứng dụng, cập nhật spreadsheets—chia sẻ.
Mozilla Thunderbird
78.12
MIỄN PHÍ
Gives access to multiple email accounts on a single interface.
eM Client
8.2.1509
MIỄN PHÍ
eM Client integrates Email, Lịch, Instant Messaging và còn nhiều hơn nữa.
Email Extractor
6.8.1.3
eMail Extractor - xy khách hàng email danh sách sử dụng hòm thư của anh tập tin.
Winmail Opener
1.7
MIỄN PHÍ
Chương trình có thể mở và trích dung của TNEF-thế tin nhắn (winmail.dat)
DRPU Bulk SMS (Professional)
10.2.4.4
Cử không giới hạn số lượng lớn tin nhắn của gần và thn mến những người dùng Bulk SMS Software.
Gramblr
2.9.209
MIỄN PHÍ
Ứng dụng cho máy tính để bàn cho phép bạn tải các bức ảnh hay Video lên Instagram.
Facebook Pro
4.0
MIỄN PHÍ
Facebook Pro cho Windows cho phép bạn truy cập facebook ngay từ màn hình nền của mình.
Club Cooee
1.9.92
MIỄN PHÍ
Mới bóng bẩy 3-D Chatworld đưa Tin cho cô Windows màn hình.
4k Stogram
3.4.2.3620
Download Instagram photos, videos, and stories from any account.
Facebook Login Screen
1.0
MIỄN PHÍ
Đy là ứng dụng màn hình đơn giản để đăng nḥp vào Facebook từ Máy tính để bàn của bạn.

Đánh giá hàng đầu trong Liên lạc

Mozilla Thunderbird
78.12
MIỄN PHÍ
Gives access to multiple email accounts on a single interface.
Gramblr
2.9.209
MIỄN PHÍ
Ứng dụng cho máy tính để bàn cho phép bạn tải các bức ảnh hay Video lên Instagram.
Wassapp
1.1.1
MIỄN PHÍ
Wassapp là một PC ứng phát triển cho WhatsApp Messenger.
mIRC
7.66
mIRC là một IRC khách hàng, đã được dùng cho hàng triệu người để liên lạc.
eM Client
8.2.1509
MIỄN PHÍ
eM Client integrates Email, Lịch, Instant Messaging và còn nhiều hơn nữa.
Facebook Pro
4.0
MIỄN PHÍ
Facebook Pro cho Windows cho phép bạn truy cập facebook ngay từ màn hình nền của mình.
Email Extractor
6.8.1.3
eMail Extractor - xy khách hàng email danh sách sử dụng hòm thư của anh tập tin.
Trillian
6.4.0.5
MIỄN PHÍ
Chat with your friends individually or in a group, and share files.
Beyluxe Messenger
1.0
MIỄN PHÍ
Beyluxe Messenger là một Internet nói chuyện ứng dụng.
Club Cooee
1.9.92
MIỄN PHÍ
Mới bóng bẩy 3-D Chatworld đưa Tin cho cô Windows màn hình.
Cisco WebEx Meeting Center for Internet Explorer
29.13.70.10003
MIỄN PHÍ
Làm presentations, cùng ứng dụng, cập nhật spreadsheets—chia sẻ.
Winmail Opener
1.7
MIỄN PHÍ
Chương trình có thể mở và trích dung của TNEF-thế tin nhắn (winmail.dat)
Online Community Suite
3.2
MySpace Friend Adder, người đưa Tin, Comments Bulletins và...
DRPU Bulk SMS (Professional)
10.2.4.4
Cử không giới hạn số lượng lớn tin nhắn của gần và thn mến những người dùng Bulk SMS Software.
4k Stogram
3.4.2.3620
Download Instagram photos, videos, and stories from any account.
Jumblo
4.14.759
MIỄN PHÍ
Jumblo là một quyền năng ứng dụng cho phép anh gọi và gửi tin nhắn văn bản.
GO Contact Sync Mod
3.10.98
MIỄN PHÍ
Dự án này... sẽ có thêm nhiều thứ và sửa chữa lỗi.
Win2SMS
4.1
MIỄN PHÍ
Đó là một chương Trình để gửi Free SMS từ Windows OS bất động.
Polycom RealPresence Desktop
3.11.3.73575
Polycom RealPresence Desktop là một PC dựa vào video nói chuyện mềm.
IP Office Admin Suite
11.1.0.237
IP Office cho những khả năng liên lạc với thanh lịch sự đơn giản.
BigAnt Messenger
2.98
BigAnt Messenger là một dễ dùng sứ giả bằng một quen thuộc diện.
MXit Evo
2.0.1.18
MIỄN PHÍ
Trải qua sự thú vị của MXit hôm nay và thưởng thức một XÁC và Xã hội "Mạng lưới".
Madeena Call
4.0
MIỄN PHÍ
Đó là một chương trình cho phép cháu làm rẻ tiền nsa.
Kernel Outlook PST Viewer
20.3
MIỄN PHÍ
Open PST tập tin mà không Microsoft Outlook dùng Kernel Outlook PST Viewer.
Rebtel
2.5.2.19637
MIỄN PHÍ
Cái Rebtel PC ứng dụng chỉ như một điện thoại trên máy tính.