Giáo dục › Khoa học

Loại tốt nhất khoa học phần mềm for Windows: SPSS, BioEdit, MINITAB

Đánh giá hàng đầu trong Khoa học

Free Universal Algebra Equation Solver
10.0.3.2
MIỄN PHÍ
UMS software sẽ giải quyết và giải thích của anh toán vấn đề, từng bước một....
ChemCAD
6.13.2845
CHEMCAD là một thâm nhập phòng trực giác mạnh mẽ của hóa chất quá trình kỹ sư phần mềm...
MapCreator
3.0
MapCreator cho phép anh để tạo ra điện và animated bản đồ.
Family Tree Legends
5.31
MIỄN PHÍ
Cụ để nắm giữ lại từng chút thông tin về lịch sử gia đình.
Interactive Petrophysics
4.3
Dễ thôi--hãy dùng bản ghi phân tích công cụ, lý tưởng cho cả hai geologists và petrophysicists....
Triplot
4.1.2
MIỄN PHÍ
TriPlot là một tuyến ba-sơ đồ lên kế hoạch cho chương trình nghiên cứu và học......
CircuitMaker
6.2
MIỄN PHÍ
CircuitMaker là công cụ bắt giữ lại và mô phỏng dạng biểu đồ dễ sử dụng và mạnh mẽ....
Fiberizer Desktop
10.9.1118.6666
MIỄN PHÍ
Allows post-processing of saved results from fiber optics measurements.
OpenStat
30.06.10
MIỄN PHÍ
OpenStat chứa lớn hơn rất nhiều statistical quá trình điều khiển.
Circuit Construction Kit (DC Only)
8.0.250.18
MIỄN PHÍ
Xây dựng mạch với resistors, đèn, pin, và công tắc.
TSOL Pro
5.5.11.32
Anh có thể nói gì tính huê lợi của một tấm pin mặt trời nhiệt hệ thống.
SPSS Clementine
12.0.4.14
IBM® SPSS® Modeler là một người mạnh mẽ, giỏi nhất đấy dữ liệu và văn bản analytics workbench....
Bio-Rad CFX Manager
3.1.1517.823
Cung cấp trải nghiệm thiết lập và phân tích dữ liệu có khả năng để phát hiện hệ thống....
ECM Titanium Management Tools
1.2
MIỄN PHÍ
Một phần mềm đã dùng để thay đổi các hồ sơ lưu giữ trong khiển động cơ đơn vị trí nhớ....
BlendCalc
2.4
MIỄN PHÍ
BlendCalc là một rộng-màn hình chiếu máy tính cho thiết quyết định nội chiếu.
LPILE
6.0.28.229
Nó analyzes một đống dưới lateral nạp dùng máy p-các phương pháp.
Arc2Google
10.1
MIỄN PHÍ
Công cụ này, Arc2Google, kết hợp những đặc tính ArcMap với Google Maps And Google Earth....
PTV Vissim (Student)
8.0.2
PTV Vissim là một giao thông mô phỏng phần mềm cho cửa Sổ.
Archimedes Geo3D
1.3.8
Cho phép dùng để thực hiện hình học constructions nổi ba chiều.
ClassPad Manager
3.06.1010.2110
ClassPad Manager là những câu chuyện toán học giáo dục công cụ cho ClassPad 330.
The Photoelectric Effect
7.0.670.1
MIỄN PHÍ
Hãy hình dung ra và mô tả the photoelectric effect thí nghiệm.
BendWorks
1.1
MIỄN PHÍ
BendWorks là một đơn giản máy tính để giúp anh tính cua deductions.
Calc-Rite Load Program
1.82
MIỄN PHÍ
Được thiết kế để cung cấp một đơn giản và nhanh ý tính mát/tủ lạnh, rất nhiều....
PerkinElmer UV WinLab
6.0.4.738
UV WinLab - phải yêu cầu ở phòng thí nghiệm cả ngày hôm nay và ngày...
Hyper32
1.0
MIỄN PHÍ
Là một programm vì bài phân tích của enzyme-kinetic dữ liệu.