Giáo dục › Kĩ năng sử dụng máy tính

Loại tốt nhất kĩ năng sử dụng máy tính phần mềm for Windows: Rapid Typing, JR Hindi English Typing Tutor

Chương trình thú vị nhất trong Kĩ năng sử dụng máy tính

Rapid Typing
Rapid Typing
5.3.956.136
MIỄN PHÍ
Teaches you to type.
JR Hindi English Typing Tutor
7.0
Type in Hindi and English on a PC.
Typing Master
10.1.1.849
A tutor for professional keyboarding.
TypingMaster
10.1.1.849
Teaches you to type faster.

Đánh giá hàng đầu trong Kĩ năng sử dụng máy tính

JR Hindi English Typing Tutor
7.0
JR Hindi English Typing Tutor chạm vào gõ dạy kèm.
JR Punjabi English Typing Tutor
5.2.0.56
Nó cung cấp dễ và nhanh nhất cách để học chạm vào gõ.
Switch Network Simulator
3.0.0
Nó chuẩn bị một ảo thí nghiệm môi trường nơi đổi mạng có thể được mô phỏng....