Giao diện › Icons & con trỏ

Loại tốt nhất icons & con trỏ phần mềm for Windows: Rainbow Folders, RealWorld Cursor Editor

Chương trình thú vị nhất trong Icons & con trỏ

Rainbow Folders
Rainbow Folders
2.05
MIỄN PHÍ
Customizes the appearance of folder icons.
RealWorld Cursor Editor
2013.1
MIỄN PHÍ
Creates the unique design for custom mouse cursors.
FolderHighlight
2.8
Changes the color of folder icons.
Desktop Icon Toy
5.0
Create patterns out of your Windows desktop icons.

Đánh giá hàng đầu trong Icons & con trỏ

iColorFolder
1.4.2
MIỄN PHÍ
Với iColorFolder, chỉnh màu mỗi Windows XP mục.
FolderHighlight
2.8
Đó là một công cụ thay đổi diện mạo của cái thư mục trong PC.
Netflix Icon Installer
1.0
MIỄN PHÍ
Chương trình tạo một Shortcut trên Desktop đưa bạn tới trực tiếp trang chủ Netflix....
Bing Icon Installer
1.0
MIỄN PHÍ
Nó đặt một Bing Icon trên màn hình trong hình thức một Internet Desktop Shortcut.
Craigslist Icon Installer™
1.0
MIỄN PHÍ
Tìm ra tự do và nhanh như tin tức từ Craiglist là trang web của con.
Gmail Icon Installer™
1.0
MIỄN PHÍ
Nếu như bạn thường xuyên sử dụng Gmail, bạn sẽ hoàn toàn yêu thích chương trình này....