Giao diện › Icons & con trỏ

Loại tốt nhất icons & con trỏ phần mềm for Windows: Rainbow Folders, RealWorld Cursor Editor

Chương trình thú vị nhất trong Icons & con trỏ

Rainbow Folders
Rainbow Folders
Customizes the appearance of folder icons.
2.05
MIỄN PHÍ
RealWorld Cursor Editor
Creates the unique design for custom mouse cursors.
2013.1
MIỄN PHÍ
FolderHighlight
Changes the color of folder icons.
2.6.6
Desktop Icon Toy
Create patterns out of your Windows desktop icons.
5.0

Đánh giá hàng đầu trong Icons & con trỏ

iColorFolder
Với iColorFolder, chỉnh màu mỗi Windows XP mục.
1.4.2
MIỄN PHÍ
FolderHighlight
Đó là một công cụ thay đổi diện mạo của cái thư mục trong PC.
2.6.6
Netflix Icon Installer
Chương trình tạo một Shortcut trên Desktop đưa bạn tới trực tiếp trang chủ Netflix....
1.0
MIỄN PHÍ
Craigslist Icon Installer™
Tìm ra tự do và nhanh như tin tức từ Craiglist là trang web của con.
1.0
MIỄN PHÍ
Gmail Icon Installer™
Nếu như bạn thường xuyên sử dụng Gmail, bạn sẽ hoàn toàn yêu thích chương trình này....
1.0
MIỄN PHÍ