Giao diện › Hình nền

Loại tốt nhất hình nền phần mềm for Windows: DeskScapes, Animated Wallpaper Maker

Chương trình thú vị nhất trong Hình nền

DeskScapes
10.03
Use a video as a wallpaper on your PC.
Animated Wallpaper Maker
4.4.35
Adds animation effects to your desktop background.
Bing Desktop
1.3.478
MIỄN PHÍ
Nó decorates màn hình bằng giấy dán tường hình ảnh tải về từ Bing.

Đánh giá hàng đầu trong Hình nền

Bing Desktop
1.3.478
MIỄN PHÍ
Nó decorates màn hình bằng giấy dán tường hình ảnh tải về từ Bing.
Fish Desktop Wallpaper
5.5.1
MIỄN PHÍ
Đy là giấy dán tường rất đơn giản, nó chỉ cho thấy một con cá đi trong nước.
Dexclock
1.3.0
MIỄN PHÍ
Dexclock là miễn phí thời gian thực làm việc giờ là giấy dán tường.