Giáo dục

Học ngoại ngữ và phát triển hữu dụng kỹ năng thực tế

Đánh giá hàng đầu trong Giáo dục

L-Edit
8.03
A bố trí công cụ có khả năng theo mặt nạ dùng để chế tạo một dây kết nối....
WPS Maker
2.1.3
WPS Maker là phần mềm cho thiết kế Welding Procedure Qualifications.
West Point Bridge Designer
12.0.5
MIỄN PHÍ
Chương trình để trải nghiệm quá trình thiết kế kĩ thuật dưới dạng đơn giản hóa....
Terry the Turtle
2.2
Đó là lý tưởng chương trình giới thiệu con với LOGO kiểu ứng dụng.
Admiralty TotalTide
6.5.1.16
Một công cụ automates những dự đoán tiến trình và giảm dùng sai lầm.
CyberRay
2.4.1
CyberRay là một chuyên gia quang và buộc hạt lương mô phỏng gói.
Oriya Indic Input 2
1.0
MIỄN PHÍ
Oriya Indic Input 2 cung cấp một cách thuận tiện vô chữ trong Oriya.
Kwp303
3.03
Kamban Word Processor là cái cuối cùng thả Tamil Word Processor gói hàng.
XSLOPE (Student Version)
XSLOPE(Student Version) computes sự bền vững của một đất dốc.
Bar Bending Schedule Program in Microsoft Excel
1.0
Bar Bending Schedule Program in Microsoft Excel là một Civil Engineering Software.
Bamini Tamil Keyboard Layout for Unicode (Tamil Typewriter Style)
MIỄN PHÍ
Tamil keyboard for Unicode phông dùng Bamini layout nghị.
RM Tutor 5
10.50.0015
RM Tutor giúp giáo viên đi làm tăng năng suất của ICT dạy.
FactoryTalkR View Machine Edition (CPR 9)
Một cỗ máy cấp HMI phần mềm trong máy móc và nhỏ processes.