Giáo dục

Học ngoại ngữ và phát triển hữu dụng kỹ năng thực tế

Đánh giá hàng đầu trong Giáo dục

Gre Bible
4.0
Chuẩn bị sẵn sàng cho thử thách: mài năng và được luyện tập gì anh cần.
ClassPad Manager
3.06.1010.2110
ClassPad Manager là những câu chuyện toán học giáo dục công cụ cho ClassPad 330.
InteGrade Pro
9.4.0.22
InteGrade Pro - đặt lên lớp dựa theo thông tin từ trường của văn phòng.
Infinite Algebra
2.52.0
Rất có ích như một dạy giúp đỡ khi dùng mật mã với một LCD chiếu.
MindPoint Quiz Show
2.0
MIỄN PHÍ
Biến học sinh thành những người dự thi bằng cách giới thiệu nội dung ExamView® trong một trò chơi....
The Photoelectric Effect
7.0.670.1
MIỄN PHÍ
Hãy hình dung ra và mô tả the photoelectric effect thí nghiệm.
BendWorks
1.1
MIỄN PHÍ
BendWorks là một đơn giản máy tính để giúp anh tính cua deductions.
Calc-Rite Load Program
1.82
MIỄN PHÍ
Được thiết kế để cung cấp một đơn giản và nhanh ý tính mát/tủ lạnh, rất nhiều....
Keyboard Tester
2.2.0.1009
PassMark KeyboardTest - mau kiểm tra lại tất cả chìa khóa trên bàn.
PerkinElmer UV WinLab
6.0.4.738
UV WinLab - phải yêu cầu ở phòng thí nghiệm cả ngày hôm nay và ngày...
Hyper32
1.0
MIỄN PHÍ
Là một programm vì bài phân tích của enzyme-kinetic dữ liệu.
UTman
10.0
Nó kích hoạt sóng siêu âm kỹ thuật viên... để thấy những gì đang xảy ra trong một mô phỏng....
Paint++
1.0.23
MIỄN PHÍ
Paint++ language mới và tuyệt đồ họa sửa ứng dụng.
GUIOctave
3.6.1
MIỄN PHÍ
GUI Octave là một Graphical User Interface cho GNU Octave cao cấp ngôn ngữ.
Switch Network Simulator
3.0.0
Nó chuẩn bị một ảo thí nghiệm môi trường nơi đổi mạng có thể được mô phỏng....
roboBASIC
2.72
MIỄN PHÍ
ROBOBASIC là một BASIC compiler công cụ cho người máy kiểm soát.
PC Talking Typing Tutor
1.10
MIỄN PHÍ
Là một thông minh... và mạnh công cụ giúp anh với người disabilities.
SOUL
6.0.0.251
SOUL là một tiểu bang của nghệ thuật thâm nhập viện quản lý phần mềm.
Rain Maker
7.4.2
Một người chuyên nghiệp phần mềm cho tạo thủy lợi dự án.
SDDP
14.0.5
SDDP là một hydrothermal mẫu với người đại diện trong những truyền mạng.
ACTIVprimary
3.7.19
MIỄN PHÍ
Một phương tiện mới hoàn toàn dành cho dạy học: bảng điều khiển.
RM Explorer 2
3.32
MIỄN PHÍ
RM Explorer 2 - Giúp trẻ tử để làm việc cực.
Exbal
9.0.2921
Exbal dành cho các xạ thủ bắn xa: chiến thuật, quân sự, thực thi pháp luật.
Dean's Law Dictionary
84.0
Dean\'s Law Dictionary đề nghị definitions cho phức tạp idiomatic luật.
Rigolo
1.0
Học tiếng Pháp vui nhộn qua cách học tương tác của Rigolo, hát và đóng kịch!