Giáo dục

Học ngoại ngữ và phát triển hữu dụng kỹ năng thực tế

Đánh giá hàng đầu trong Giáo dục

Hyper32
1.0
MIỄN PHÍ
Là một programm vì bài phân tích của enzyme-kinetic dữ liệu.
Admiralty TotalTide
6.5.1.16
Một công cụ automates những dự đoán tiến trình và giảm dùng sai lầm.
ECM Titanium Management Tools
1.2
MIỄN PHÍ
Một phần mềm đã dùng để thay đổi các hồ sơ lưu giữ trong khiển động cơ đơn vị trí nhớ....
Type to Learn 4
2.0
Chương trình này cung cấp cho giáo viên dòng hướng dẫn đánh máy tốt nhất, thực hành...
VedicVidya Keyboards
1.01
MIỄN PHÍ
Dễ dàng kiểu chữ phạn, Name và Transliteration trong phần mềm nhất chương trình.
mimiostudio
11.54.0
Với MimioStudio phần mềm, tạo ra lý thú, nhạc / ảnhname học thì quá dễ.
PVsyst
6.40
PVsyst là ứng dụng được thiết kế cho việc nghiên cứu, định cỡ và phân tích dữ liệu của các hệ thống...
UTman
10.0
Nó kích hoạt sóng siêu âm kỹ thuật viên... để thấy những gì đang xảy ra trong một mô phỏng....
CyberRay
2.4.1
CyberRay là một chuyên gia quang và buộc hạt lương mô phỏng gói.
Paint++
1.0.23
MIỄN PHÍ
Paint++ language mới và tuyệt đồ họa sửa ứng dụng.
Oriya Indic Input 2
1.0
MIỄN PHÍ
Oriya Indic Input 2 cung cấp một cách thuận tiện vô chữ trong Oriya.
Kwp303
3.03
Kamban Word Processor là cái cuối cùng thả Tamil Word Processor gói hàng.
BlendCalc
2.4
MIỄN PHÍ
BlendCalc là một rộng-màn hình chiếu máy tính cho thiết quyết định nội chiếu.
XSLOPE (Student Version)
XSLOPE(Student Version) computes sự bền vững của một đất dốc.
Bar Bending Schedule Program in Microsoft Excel
1.0
Bar Bending Schedule Program in Microsoft Excel là một Civil Engineering Software.
Chat Translator for Skype
5.1.1.1
Nó được thiết kế để giúp người dùng dịch của Skype chats trong 15 ngôn ngữ.
Prog Finder
2.30
MIỄN PHÍ
Prog Finder là một vũ Program Satellite Finder.
Microsoft Indic Language Input Tool Configuration
1.0.11.2010
MIỄN PHÍ
Giúp bạn nhập văn bản bằng ngôn ngữ Ấn Độ vào bất kì ứng dụng trong...
Free Universal Algebra Equation Solver
10.0.3.2
MIỄN PHÍ
UMS software sẽ giải quyết và giải thích của anh toán vấn đề, từng bước một....
Bamini Tamil Keyboard Layout for Unicode (Tamil Typewriter Style)
MIỄN PHÍ
Tamil keyboard for Unicode phông dùng Bamini layout nghị.
LPILE
6.0.28.229
Nó analyzes một đống dưới lateral nạp dùng máy p-các phương pháp.
Microsoft Mathematics
4.0.1108
MIỄN PHÍ
Đó là một chương trình mà không cho phép người dùng để giải quyết toán và khoa học có vấn đề....
GUIOctave
3.6.1
MIỄN PHÍ
GUI Octave là một Graphical User Interface cho GNU Octave cao cấp ngôn ngữ.
RM Tutor 5
10.50.0015
RM Tutor giúp giáo viên đi làm tăng năng suất của ICT dạy.
FactoryTalkR View Machine Edition (CPR 9)
Một cỗ máy cấp HMI phần mềm trong máy móc và nhỏ processes.