Giáo dục

Học ngoại ngữ và phát triển hữu dụng kỹ năng thực tế

Đánh giá hàng đầu trong Giáo dục

Triplot
4.1.2
MIỄN PHÍ
TriPlot là một tuyến ba-sơ đồ lên kế hoạch cho chương trình nghiên cứu và học......
MicroWorlds EX
1.6.23
MicroWorlds EX không phải là một công cụ, nhưng còn hơn nữa với một bộ sưu tập các dụng cụ...
Exam Pro
17.9
Công cụ này cho phép anh để chứa khác nhau của câu trong bài thi của anh.
CircuitMaker
6.2
MIỄN PHÍ
CircuitMaker là công cụ bắt giữ lại và mô phỏng dạng biểu đồ dễ sử dụng và mạnh mẽ....
Parivartak
4.7.5.22
Chuyển Kruti Dev/Shusha phông để Unicode và cứu của thời gian quý báu đó.
Microsoft Indic Language Input Tool Configuration
1.0.11.2010
MIỄN PHÍ
Giúp bạn nhập văn bản bằng ngôn ngữ Ấn Độ vào bất kì ứng dụng trong...
Fiberizer Desktop
10.9.1118.6666
MIỄN PHÍ
Allows post-processing of saved results from fiber optics measurements.
JR Punjabi English Typing Tutor
5.2.0.56
Nó cung cấp dễ và nhanh nhất cách để học chạm vào gõ.
OpenStat
30.06.10
MIỄN PHÍ
OpenStat chứa lớn hơn rất nhiều statistical quá trình điều khiển.
Circuit Construction Kit (DC Only)
8.0.250.18
MIỄN PHÍ
Xây dựng mạch với resistors, đèn, pin, và công tắc.
TSOL Pro
5.5.11.32
Anh có thể nói gì tính huê lợi của một tấm pin mặt trời nhiệt hệ thống.
SPSS Clementine
12.0.4.14
IBM® SPSS® Modeler là một người mạnh mẽ, giỏi nhất đấy dữ liệu và văn bản analytics workbench....
Bio-Rad CFX Manager
3.1.1517.823
Cung cấp trải nghiệm thiết lập và phân tích dữ liệu có khả năng để phát hiện hệ thống....
ECM Titanium Management Tools
1.2
MIỄN PHÍ
Một phần mềm đã dùng để thay đổi các hồ sơ lưu giữ trong khiển động cơ đơn vị trí nhớ....
Type to Learn 4
2.0
Chương trình này cung cấp cho giáo viên dòng hướng dẫn đánh máy tốt nhất, thực hành...
VedicVidya Keyboards
1.01
MIỄN PHÍ
Dễ dàng kiểu chữ phạn, Name và Transliteration trong phần mềm nhất chương trình.
BlendCalc
2.4
MIỄN PHÍ
BlendCalc là một rộng-màn hình chiếu máy tính cho thiết quyết định nội chiếu.
Chat Translator for Skype
5.1.1.1
Nó được thiết kế để giúp người dùng dịch của Skype chats trong 15 ngôn ngữ.
LPILE
6.0.28.229
Nó analyzes một đống dưới lateral nạp dùng máy p-các phương pháp.
Arc2Google
10.1
MIỄN PHÍ
Công cụ này, Arc2Google, kết hợp những đặc tính ArcMap với Google Maps And Google Earth....
PTV Vissim (Student)
8.0.2
PTV Vissim là một giao thông mô phỏng phần mềm cho cửa Sổ.
Nexus 7010 Simulator
2.0.6
MIỄN PHÍ
Nó đề nghị một xem thử của Cisco Data Center Networking Study Guide: 640-911.
ProfExam Player
6.1.1712.3003
Nó được thiết kế cho thí nghiệm và chuẩn bị cho certification thích làm bài kiểm....
MSDN Library for Visual Studio 2008 - ENU
9.0.30729.4462
MIỄN PHÍ
The MSDN Library is an essential source of information for developers using Microsoft® tools...
Archimedes Geo3D
1.3.8
Cho phép dùng để thực hiện hình học constructions nổi ba chiều.