Giáo dục

Học ngoại ngữ và phát triển hữu dụng kỹ năng thực tế

Đánh giá hàng đầu trong Giáo dục

NHM Converter
1.0.2923.1302
MIỄN PHÍ
Tool with 9 definitions of encoding for Tamil.
PVsyst
6.40
PVsyst là ứng dụng được thiết kế cho việc nghiên cứu, định cỡ và phân tích dữ liệu của các hệ thống...
Prog Finder
2.39
MIỄN PHÍ
Prog Finder là một vũ Program Satellite Finder.
Spelling Dictionaries Support For Adobe Reader XI
11.0
MIỄN PHÍ
Một cách phát âm từ điển gói for Adobe Reader với hỗ trợ cho 32 ngôn ngữ.
Word Magic Professional Suite Premier
7.0
Cái phòng này bao gồm nhất sách mới xuất bản của mỗi giải pháp được tạo ra bởi những công ty....
Language Reader
2.01.036
MIỄN PHÍ
Cung cấp một người giàu có hơn trên màn hình đọc kinh nghiệm với multilingual tiếng bật....
PipeData-PRO
12.2.9
PipeData-PRO tăng năng suất trong hổi thiết kế văn phòng.
PS: Power and Sample Size Calculation
3.1.2
MIỄN PHÍ
PS là một hấp dẫn chương trình để thực hiện quyền lực và mẫu kích cỡ tính toán...
DX Atlas
2.40
A map program for all the amateur DX'ers out there.
QM for Windows
5.2
MIỄN PHÍ
POM-QM là một phần mền cho việc tạo ra/quản lí các hoạt động.
Statistix
10.0.0.9
Nó là một statistical phân tích chương trình các anh có thể dùng để nhanh chóng phân tích của dữ liệ...
FX Draw
7.003.7
FX Draw có thể được dùng như một hình vẽ công cụ cho các giáo viên.
DIgSILENT PowerFactory
15.1.7.4011
DIgSILENT PowerFactory nhất tiết kiệm giải pháp, như dữ liệu xử lý.
English for free
1.3
MIỄN PHÍ
Công cụ miễn phí để học tiếng Anh cơ bản theo phương pháp đầy tính giải trí....
mimiostudio
11.54.0
Với MimioStudio phần mềm, tạo ra lý thú, nhạc / ảnhname học thì quá dễ.
Free Universal Algebra Equation Solver
10.0.3.2
MIỄN PHÍ
UMS software sẽ giải quyết và giải thích của anh toán vấn đề, từng bước một....
ChemCAD
6.13.2845
CHEMCAD là một thâm nhập phòng trực giác mạnh mẽ của hóa chất quá trình kỹ sư phần mềm...
MapCreator
3.0
MapCreator cho phép anh để tạo ra điện và animated bản đồ.
Family Tree Legends
5.31
MIỄN PHÍ
Cụ để nắm giữ lại từng chút thông tin về lịch sử gia đình.
RepairSolutions
3.0.23
MIỄN PHÍ
Để RepairSolutions cho ông hoàn toàn xe chẩn đoán.
MicroType
4.3
là một chương trình đánh máy bao gồm phần hướng dẫn, các hoạt động hỗ trợ...
Just Learn Morse Code
1.0.0.1
MIỄN PHÍ
Application that makes it easy for you to learn the said communication...
Vocabulary Worksheet Factory
6.0.8.3
Này ứng dụng đó sẽ giúp em củng cố của mình vốn từ kỹ năng đó.
Interactive Petrophysics
4.3
Dễ thôi--hãy dùng bản ghi phân tích công cụ, lý tưởng cho cả hai geologists và petrophysicists....
PM FASTrack
7.0.5.1
Đó là một phần mềm được thiết kế để mô phỏng kiểm tra và loại trừ có ngạc nhiên nào cả....