Chương trình thú vị nhất trong Fonts

GeezIME
3.0.0.1
MIỄN PHÍ
An input method editor.
Avro Keyboard
5.6.0
MIỄN PHÍ
Enables to type in the Bengali language.
Myanmar3
3.0
MIỄN PHÍ
Myanmar3 mới Unicode 5.1 phông chữ đó được dùng trong Myanmar3 Văn phòng.

Đánh giá hàng đầu trong Fonts

Myanmar3
3.0
MIỄN PHÍ
Myanmar3 mới Unicode 5.1 phông chữ đó được dùng trong Myanmar3 Văn phòng.
FontCreator
13.0.0.2683
FontCreator thế giới nổi tiếng nhất phông biên tập.
Cricut DesignStudio
1.0.40422
Khám phá, thiết kế, và cắt toàn bộ Hộp Thư Viện Cricut.
Apple Telugu Keyboard Layout
1.0.3.40
MIỄN PHÍ
Apple layout là thứ hai nổi tiếng nhất bố trí nào không Unicode Telugu thế hệ.
GLCD Font Creator
1.2
MIỄN PHÍ
GLCD Font Creator tạo personalized phông, biểu tượng và biểu tượng.
APS Font Tool
1.2.3
MIỄN PHÍ
Anh có thể xây dựng của mình phông và download chúng vào máy in.
Sabdalipi
1.0
Sabdalipi là Name từ bộ vi xử lý cho windows sử dụng đúng loại phông chữ.
Thoolika Unicode Fonts
1.0
MIỄN PHÍ
Anh có thể nhập Unicode chuẩn ma-lay-am văn bản nào Unicode hợp với phần mềm.
TamilBible Font
2.0
MIỄN PHÍ
Anh có thể dễ dàng cài phông lên máy tính bằng cách chuột nút.
TBIL Converter
3.0
MIỄN PHÍ
Cho phép người dùng chuyển tự dữ liệu của rất nhiều Loại Tập Tin.
Sinhala Writer
3.0
MIỄN PHÍ
Một cà phê dựa trên đánh mềm pháp này có thể được dùng để tạo xin-ha-la văn bản....
Microsoft Indic Language Input Tool for Telugu
1.0.11.2010
MIỄN PHÍ
Chương trình có thể nhập o-ri-ya vật bằng cách gõ tiếng anh.