Chương trình thú vị nhất trong Fonts

NHM Writer
Type Indian using a virtual keyboard.
2.9
MIỄN PHÍ
Avro Keyboard
Enables to type in the Bengali language.
5.5.0
MIỄN PHÍ
GeezIME
An input method editor.
3.0.0.1
MIỄN PHÍ

Đánh giá hàng đầu trong Fonts

Myanmar3
Myanmar3 mới Unicode 5.1 phông chữ đó được dùng trong Myanmar3 Văn phòng.
3.0
MIỄN PHÍ
Cricut DesignStudio
Khám phá, thiết kế, và cắt toàn bộ Hộp Thư Viện Cricut.
1.0.40422
NHM Converter
NHM Converter là một công cụ với 9 definitions của mã hóa cho ta-min.
1.0.2923.1302
MIỄN PHÍ
FontCreator
FontCreator thế giới nổi tiếng nhất phông biên tập.
11.5.0.2427
Apple Telugu Keyboard Layout
Apple layout là thứ hai nổi tiếng nhất bố trí nào không Unicode Telugu thế hệ.
1.0.3.40
MIỄN PHÍ
GLCD Font Creator
GLCD Font Creator tạo personalized phông, biểu tượng và biểu tượng.
1.2
MIỄN PHÍ
Sabdalipi
Sabdalipi là Name từ bộ vi xử lý cho windows sử dụng đúng loại phông chữ.
1.0
Thoolika Unicode Fonts
Anh có thể nhập Unicode chuẩn ma-lay-am văn bản nào Unicode hợp với phần mềm.
1.0
MIỄN PHÍ
APS Font Tool
Anh có thể xây dựng của mình phông và download chúng vào máy in.
1.2.3
MIỄN PHÍ
TamilBible Font
Anh có thể dễ dàng cài phông lên máy tính bằng cách chuột nút.
2.0
MIỄN PHÍ
TBIL Converter
Cho phép người dùng chuyển tự dữ liệu của rất nhiều Loại Tập Tin.
3.0
MIỄN PHÍ
Sinhala Writer
Một cà phê dựa trên đánh mềm pháp này có thể được dùng để tạo xin-ha-la văn bản....
3.0
MIỄN PHÍ
Microsoft Indic Language Input Tool for Telugu
Chương trình có thể nhập o-ri-ya vật bằng cách gõ tiếng anh.
1.0.11.2010
MIỄN PHÍ