Công cụ phát triển

Tìm công cụ hữu ích cho cơ sở dữ liệu quản lý, quản lý trang web và phần mềm lỗi

Đánh giá hàng đầu trong Công cụ phát triển

IrisSkin
3.66
Dễ-dùng.NET da giải pháp cho Microsoft VisualStudio.NET (WinForms).
NClass
2.4
MIỄN PHÍ
Tạo UML lớp diagrams với đầy C# và cà phê ngôn ngữ.
Ultra Wave To Text
2.0
Một ActiveX phần nào cải đạo làn sóng để văn bản bằng bài diễn văn chương trình nhận diện....
BanglaOCR
0.7
MIỄN PHÍ
Aims phát triển một nhận kí tự đó có thể nhận ra Bangla kịch bản.
SDF Viewer
1.13.5
Nó cho phép ông muốn tạo ra, xem và sửa SQL Chủ sở dữ liệu.
IDA Pro Advanced with Hex-Rays Decompiler
6.1.1100530
Hex-Rays Decompiler là nhị phân phần mềm phân tích.
Visual C++ Runtime
1.0
MIỄN PHÍ
Redistributable gói cài đặt runtime thành phần của Visual C++ language các thư viện.
Flash4D Flash Intro Builder
7.0
Nó cho phép cô có thể tạo ra Flash Intros mà không có bất cứ tia sáng kiến thức....
Seo Soft
4.1.82
MIỄN PHÍ
Một công cụ cần thiết cho webmasters ai muốn cải của họ xem.
Intype
1.0.1
Nó cho phép cậu chọn và sửa nhiều phần của mật mã cùng lúc.
ClinCheck
3.1.0.25
MIỄN PHÍ
Cung cấp 3-D ảo đại diện bác sĩ prescribed trị liệu kế hoạch.
Active WebTraffic
9.2.4
Nhanh, bình tĩnh và hiệu quả theo cách để tạo ra Internet giao thông, của ông web site....
DIGTRX
3.11.17-MAI-2005
MIỄN PHÍ
DIGTRX là một người đơn giản để dùng phần mềm đó radio nghiệp dư có thể làm cho việc sử dụng....
Dolphin Bay Software Ezy Pascal
6.0.1.19
Ezy Pascal làm học tới chương trình dễ dàng, rất vui và giá cả phải chăng.
Advanced NMEA Data Logger
3.4.3.807
Nó cung cấp thời gian thực dữ liệu bộ sưu tập từ bất cứ thiết bị hay nhạc cụ....
MetroScan Online
5.9
MIỄN PHÍ
MetroScan® một nhà báo động hoạt động cơ sở dữ liệu của dân cư bất động sản....
FAT Sorter
1.0.4
MIỄN PHÍ
FAT Sorter là một phần mềm "đơn giản"
Enrollment System
2.308.454
MIỄN PHÍ
Enrollment System dùng trong ghi âm một sinh viên thông tin.
Online Database Converter
1.05
Cho phép anh để chuyển DBF các tập tin nổi tiếng định dạng như SQL, HTML, &
JDETrace
1.0.1
MIỄN PHÍ
JDETrace là một Debug Log đang dò tiện ích cho XE qua E90.
Kistler BioWare
5.3.0.7
MIỄN PHÍ
Đó là một chương trình được thiết kế cho dữ liệu mẫu vật của lực lượng bản kẽm phân tích....
UpAndGo
3.9.16
MIỄN PHÍ
UP&GO giữ gara chuyên nghiệp luôn thông báo nào cũng có phần mềm mới.
Microsoft Visual Studio 2010 Ultimate
10.0.40219.457
Simplifies cơ bản nhiệm vụ của tạo ra, gỡ lỗi và chúng tôi đang ứng dụng.
demetra+
1.032
MIỄN PHÍ
demetra+ là một gia đình của mô-đun trên seasonal điều chỉnh.
Windows Loader
3.5.0.1
MIỄN PHÍ
Đây là tải ứng đó là dùng bởi hàng triệu con người trên thế giới.