Giáo dục › Công cụ giảng dạy

Loại tốt nhất công cụ giảng dạy phần mềm for Windows: Proteus, SMART Notebook Software

Chương trình thú vị nhất trong Công cụ giảng dạy

Proteus
Proteus
8.6.23165
Reflect changes on the schematic in real time.
SMART Notebook Software
18.0.1499.1
Create interactive learning experiences.
Scratch 2 Offline Editor
2.0
MIỄN PHÍ
Create animated stories.
MicroType
4.3
Improve keyboarding skills.

Đánh giá hàng đầu trong Công cụ giảng dạy

Proteus
8.6.23165
Proteus là một thâm nhập ứng với ISIS, ARES và 3D Xem mô-đun.
SMART Notebook Software
18.0.1499.1
SMART Notebook Software cho phép bạn tạo ra những trải nghiệm học tập tương tác.
Multisim
10.0.1
Này progarm, phiên bản 11.0 có thể làm bắt thiết kế, mô phỏng hành vi.
SMART Ideas
5.1.19.2
Với SMART Ideas, anh có thể tạo ra multilevel khái niệm bản đồ.
Kidspiration
3.0
Kidspiration cung cấp một thập curricular thấy vùng làm việc cho K-5 learners.
mimiostudio
11.54.0
Với MimioStudio phần mềm, tạo ra lý thú, nhạc / ảnhname học thì quá dễ.
RepairSolutions
3.0.25
MIỄN PHÍ
Để RepairSolutions cho ông hoàn toàn xe chẩn đoán.
MicroType
4.3
là một chương trình đánh máy bao gồm phần hướng dẫn, các hoạt động hỗ trợ...
Just Learn Morse Code
1.0.0.1
MIỄN PHÍ
Application that makes it easy for you to learn the said communication...
Vocabulary Worksheet Factory
6.1.109
Này ứng dụng đó sẽ giúp em củng cố của mình vốn từ kỹ năng đó.
PM FASTrack
7.0.5.1
Đó là một phần mềm được thiết kế để mô phỏng kiểm tra và loại trừ có ngạc nhiên nào cả....
Exam Pro
17.9
Công cụ này cho phép anh để chứa khác nhau của câu trong bài thi của anh.
Type to Learn 4
2.0
Chương trình này cung cấp cho giáo viên dòng hướng dẫn đánh máy tốt nhất, thực hành...
Nexus 7010 Simulator
2.0.6
MIỄN PHÍ
Nó đề nghị một xem thử của Cisco Data Center Networking Study Guide: 640-911.
ProfExam Player
6.1.1712.3003
Nó được thiết kế cho thí nghiệm và chuẩn bị cho certification thích làm bài kiểm....
Gre Bible
4.0
Chuẩn bị sẵn sàng cho thử thách: mài năng và được luyện tập gì anh cần.
InteGrade Pro
9.4.0.22
InteGrade Pro - đặt lên lớp dựa theo thông tin từ trường của văn phòng.
Infinite Algebra
2.52.0
Rất có ích như một dạy giúp đỡ khi dùng mật mã với một LCD chiếu.
MindPoint Quiz Show
2.0
MIỄN PHÍ
Biến học sinh thành những người dự thi bằng cách giới thiệu nội dung ExamView® trong một trò chơi....
Keyboard Tester
2.2.0.1009
PassMark KeyboardTest - mau kiểm tra lại tất cả chìa khóa trên bàn.
PC Talking Typing Tutor
1.10
MIỄN PHÍ
Là một thông minh... và mạnh công cụ giúp anh với người disabilities.
ACTIVprimary
3.7.19
MIỄN PHÍ
Một phương tiện mới hoàn toàn dành cho dạy học: bảng điều khiển.
RM Explorer 2
3.32
MIỄN PHÍ
RM Explorer 2 - Giúp trẻ tử để làm việc cực.
Rigolo
1.0
Học tiếng Pháp vui nhộn qua cách học tương tác của Rigolo, hát và đóng kịch!
West Point Bridge Designer
12.0.5
MIỄN PHÍ
Chương trình để trải nghiệm quá trình thiết kế kĩ thuật dưới dạng đơn giản hóa....