Công cụ phát triển › Công cụ cơ sở dữ liệu

Loại tốt nhất công cụ cơ sở dữ liệu phần mềm for Windows: IBM SPSS Statistics, Crystal Reports, PostgreSQL

Chương trình thú vị nhất trong Công cụ cơ sở dữ liệu

IBM SPSS Statistics
IBM SPSS Statistics
26.0.0
Make advanced analysis and forecast future trends.
Crystal Reports
14.0.2.364
Manage business reports with ease.
PostgreSQL
13.1
MIỄN PHÍ
Сross-platform object-relational database system.
Microsoft SQL Server
2017.0
A full set of enterprise-ready technologies.

Đánh giá hàng đầu trong Công cụ cơ sở dữ liệu

Crystal Reports
14.0.2.364
Đơn giản, giá cả phải chăng, và Open BI Tools cho Everyday Use.
Firebird
3.0.7
MIỄN PHÍ
Firebird là một mở nguồn SQL relational cơ sở dữ liệu quản lý hệ thống.
Epi Info
7.2.4
MIỄN PHÍ
Bạn có thể thay đổi dữ liệu và thực hiện nhiều loại phân tích thống kê.
Omron Health Management Software
1.60.0004
MIỄN PHÍ
Cho phép bạn dễ dàng tải lên dữ liệu từ màn hình đo huyết áp của bạn hoặc máy đếm bước chân....
Microsoft SQL Server Desktop Engine
8.0.50727.867
MIỄN PHÍ
Microsoft SQL phục vụ Dữ liệu Máy là một relational cơ sở dữ liệu quản lý hệ thống ....
RazorSQL
9.2.4
Create, alter, describe or execute database objects.
Karaoke Song List Creator
2020.1.0.3
Karaoke Song List Creator là hoàn toàn karaoke đĩa cơ sở dữ liệu.
WinSQL
14.0.247
WinSQL là một trường đại quản lý công cụ. Đó là tương thích với bất kỳ cơ sở dữ liệu kiểu....
SmartControl II
1.40.002
MIỄN PHÍ
SmartControl II là một công cụ mà cho phép giám sát đặt và điều chỉnh màu.
ER Assistant
2.10
MIỄN PHÍ
Phần mềm cho phép người dùng sáng tạo, chỉnh sửa, và in ấn những sơ đồ quan hệ của thực thể....
NDAS Software
3.72.2080.1456
MIỄN PHÍ
NDAS kích hoạt tất cả số kho thiết bị này kết nối trực tiếp vào Eth.
Paradox Runtime
11.50
MIỄN PHÍ
Paradox Runtime để cho ông xem, vào đi, và sửa cơ sở dữ liệu của lịch sử.
PCLinq3
3.1.0.3
MIỄN PHÍ
Cho phép anh để nhìn thấy và kiểm soát tập tin mục trên cả hai PCs cùng lúc.
File Express
6.0
Căn hộ tập cơ sở dữ liệu của tay quản lý với cơ bản relational tra...
askSam
7.0.2.146
Với askSam chưa bao giờ là dễ dàng hơn để tổ chức và được thông tin của anh....
PostgreSQL Maestro
19.10.0.5
Là thủ tướng quản trị công cụ cho cơ sở dữ liệu ban quản lý, kiểm soát và phát triển....
PHP Report Maker
9.0.1
PHP Report Maker là một vũ báo cáo công cụ có thể tạo ra cầm súng chặt vừa phải PHP......
SDF Viewer
1.13.7
Nó cho phép ông muốn tạo ra, xem và sửa SQL Chủ sở dữ liệu.
ClinCheck
3.1.0.25
MIỄN PHÍ
Cung cấp 3-D ảo đại diện bác sĩ prescribed trị liệu kế hoạch.
Advanced NMEA Data Logger
3.4.3.807
Nó cung cấp thời gian thực dữ liệu bộ sưu tập từ bất cứ thiết bị hay nhạc cụ....
MetroScan Online
5.9
MIỄN PHÍ
MetroScan® một nhà báo động hoạt động cơ sở dữ liệu của dân cư bất động sản....
Enrollment System
2.308.454
MIỄN PHÍ
Enrollment System dùng trong ghi âm một sinh viên thông tin.
JDETrace
1.0.1
MIỄN PHÍ
JDETrace là một Debug Log đang dò tiện ích cho XE qua E90.
Kistler BioWare
5.3.0.7
MIỄN PHÍ
Đó là một chương trình được thiết kế cho dữ liệu mẫu vật của lực lượng bản kẽm phân tích....
UpAndGo
3.9.16
MIỄN PHÍ
UP&GO giữ gara chuyên nghiệp luôn thông báo nào cũng có phần mềm mới.