Năng suất › Công cụ E-book

Loại tốt nhất công cụ e-book phần mềm for Windows: Amazon Kindle For PC, Epubor eBook Converter Ultimate

Chương trình thú vị nhất trong Công cụ E-book

Amazon Kindle For PC
Amazon Kindle For PC
1.30.59056
MIỄN PHÍ
Read Kindle books on your computer.
Epubor eBook Converter Ultimate
3.0.12.1125
Convert a bunch of books to EPUB, PDF, etc.
SumatraPDF
3.2.64
MIỄN PHÍ
Reads many file formats.
calibre
5.9.0
MIỄN PHÍ
Manages e-book libraries.

Đánh giá hàng đầu trong Công cụ E-book

Kindle DRM Removal
5.4.9
Kindle DRM Removal thể nhanh chóng và dễ dàng bỏ Kindle ebook DRM bảo vệ.
3D PageFlip Standard
2.7.4
Là một cụ hoàn hảo để biến đổi của PDF dạng tập tin vào thực tế 3D trang....
Easy CHM
3.93.578
Với chương trình này có thể tạo của CHM giúp hay CHM ebook các tập tin.
eCub
1.13
MIỄN PHÍ
eCub là một thập sân ga công cụ để tạo ra EPUB và MobiPocket sách.