Chương trình thú vị nhất trong Công cụ Clipboard

CopyFilenames
3.4
MIỄN PHÍ
CopyFilenames trở nên rất dễ dàng để chép đầy đủ những con đường và đầy tên của một tập hồ sơ đấy.
Multi-Copy-Paste
2.9.0.1
Tự động bắt tất cả các mục anh có nghe rõ với bảng đi.
Share Clip
1.2.0.3
MIỄN PHÍ
Với chương trình này anh có thể chia sẻ những văn bản phần của bảng đi.

Đánh giá hàng đầu trong Công cụ Clipboard

CopyFilenames
3.4
MIỄN PHÍ
CopyFilenames trở nên rất dễ dàng để chép đầy đủ những con đường và đầy tên của một tập hồ sơ đấy.
Multi-Copy-Paste
2.9.0.1
Tự động bắt tất cả các mục anh có nghe rõ với bảng đi.
Share Clip
1.2.0.3
MIỄN PHÍ
Với chương trình này anh có thể chia sẻ những văn bản phần của bảng đi.
ARC20
0.08.0020
ARC20 lập trình phần mềm cho ICOM IC-R20 quét nhận