Trò chơi › Board

Loại tốt nhất board phần mềm for Windows: Ludo, Chess Pro 3D

Chương trình thú vị nhất trong Board

Ludo
A fun and interesting board game.
1.0.0.2
MIỄN PHÍ
Chess Pro 3D
Learn and play chess on a computer.
1.0
MIỄN PHÍ
ChessBase
Với ChessBase 11 cờ trở thành còn hấp dẫn và tất cả còn thú vị hơn.
14.0.0

Đánh giá hàng đầu trong Board

ChessBase
Với ChessBase 11 cờ trở thành còn hấp dẫn và tất cả còn thú vị hơn.
14.0.0
Deep Fritz DL
DEEP FRITZ thế giới nổi tiếng nhất cờ chương trình.
12.0.0.10
Chess4Net Skype
Chess4Net Skype là do chương trình để chơi cờ vua qua Skype.
2011.1
MIỄN PHÍ
Dasher
Dasher là một chương trình để kết nối và chơi Internet Chess Club.
5.0
MIỄN PHÍ