Trò chơi › Board

Loại tốt nhất board phần mềm for Windows: Ludo, Chess Pro 3D

Chương trình thú vị nhất trong Board

Ludo
1.0.0.2
MIỄN PHÍ
A fun and interesting board game.
Chess Pro 3D
1.0
MIỄN PHÍ
Learn and play chess on a computer.
ChessBase
14.0.0
Với ChessBase 11 cờ trở thành còn hấp dẫn và tất cả còn thú vị hơn.

Đánh giá hàng đầu trong Board

ChessBase
14.0.0
Với ChessBase 11 cờ trở thành còn hấp dẫn và tất cả còn thú vị hơn.
Deep Fritz DL
12.0.0.10
DEEP FRITZ thế giới nổi tiếng nhất cờ chương trình.
Chess4Net Skype
2011.1
MIỄN PHÍ
Chess4Net Skype là do chương trình để chơi cờ vua qua Skype.
Dasher
5.0
MIỄN PHÍ
Dasher là một chương trình để kết nối và chơi Internet Chess Club.