Chương trình thú vị nhất trong Benchmark

ASUS PC Diagnostics
1.4.5
MIỄN PHÍ
Đây là một công cụ chuẩn đoán được thiết kế để kiểm tra máy tính của bạn trên nhiều khía cạnh....
ZOTAC FireStorm
2.1.5
MIỄN PHÍ
Giai điệu và tweak của đồ họa bài cho tôi trích xuất từng cân diễn.
Advanced Serial Port Monitor
4.4.18.411
Này ứng dụng cho phép anh để kiểm tra máu chảy dữ liệu qua một cái máy COM các cảng....

Đánh giá hàng đầu trong Benchmark

ASUS PC Diagnostics
1.4.5
MIỄN PHÍ
Đây là một công cụ chuẩn đoán được thiết kế để kiểm tra máy tính của bạn trên nhiều khía cạnh....
ZOTAC FireStorm
2.1.5
MIỄN PHÍ
Giai điệu và tweak của đồ họa bài cho tôi trích xuất từng cân diễn.
Advanced Serial Port Monitor
4.4.18.411
Này ứng dụng cho phép anh để kiểm tra máu chảy dữ liệu qua một cái máy COM các cảng....
Xtreme FSX PC
3.0.0
Nó analyzes máy móc đã vào sâu (vi xử lý, GPU, nhớ, và...).