Giao diện › Bộ bảo vệ màn hình

Loại tốt nhất bộ bảo vệ màn hình phần mềm for Windows: Sim Aquarium

Chương trình thú vị nhất trong Bộ bảo vệ màn hình

Sim Aquarium
Turns your screen into a beautiful aquarium.
3.8.72
Ultra Screen Saver Maker
Nó hợp nhất của ảnh, không nghe, phim ảnh, Flash hoạt ảnh vào sự bảo vệ màn hình...
3.4
Analog Clock-7
Analog Clock-7 có thể cho anh thời gian trong ngày từ trên một căn phòng đầy người tự do....
2.02
MIỄN PHÍ

Đánh giá hàng đầu trong Bộ bảo vệ màn hình

Ultra Screen Saver Maker
Nó hợp nhất của ảnh, không nghe, phim ảnh, Flash hoạt ảnh vào sự bảo vệ màn hình...
3.4
Analog Clock-7
Analog Clock-7 có thể cho anh thời gian trong ngày từ trên một căn phòng đầy người tự do....
2.02
MIỄN PHÍ
Dolphins 3D Screensaver and Animated Wallpaper
Animated 3D screensaver and wallpaper sẽ mang bạn lặn vào những đại dương sâu nhất....
1.1.0.9
AzureBay Screen Saver
Cái AzureBay Screen Saver cho phép cậu chọn ảnh.
3.5
MIỄN PHÍ
Easy Screensaver Maker
Easy Screensaver Maker là một vũ bảo vệ màn hình tòa nhà tiện ích.
2.0
Living Waterfalls 2
3D Living Waterfalls 2 là một người tự do animated bảo vệ màn hình bởi ScenicReflections....
4.0
MIỄN PHÍ
Railway 32
Railway32 là một ScreenSaver cho Windows vở diễn animated sắt cảnh.
8.7.2
3D Butterflies Over Waterfalls
3D Butterflies Over Waterfalls bảo vệ màn hình tính năng 3 majestic thác cảnh.
4.0
MIỄN PHÍ
3D White Christmas Screensaver
Trình tiết kiệm màn hình 3D White Christmas là một trình tiết kiệm màn hình đáng yêu với chủ đề Gián...
4.0
MIỄN PHÍ
Old Rugged Cross Christian Screensaver
Nó bao gồm gần 30 phút đẹp, CD chất lượng.
3.0
MIỄN PHÍ