Дизайн и фото › 3D моделиране

Получите най-добрата 3D моделиране софтуер за Windows: Blender, Silhouette Studio, DIALux

На върха на класирането 3D моделиране

CAD-Earth (AutoCAD 2015)
4.1.1
Можете да импортирате снимки и релефа на мрежа между Google Earth и CAD приложения....