ส่วนใหญ่ที่น่าสนใจโปรแกรมต่างๆอยู่เครื่องมือคลิปบอร์ด

CopyFilenames
3.4
ฟรี
CopyFilenames ทำให้มันง่ายมากที่จะคัดลอกตำแหน่งเต็มและเต็มไปด้วยชื่อของแฟ้ม...
Multi-Copy-Paste
2.9.0.1
จับภาพโดยอัตโนมัติรายการทั้งหมดที่นายคัดลอกไปยังคลิปบอร์ดอน...
Share Clip
1.2.0.3
ฟรี
กับโปรแกรมนี้คุณสามารถแบ่งปันข้อความส่วนของคลิปบอร์ด...

ด้านบนอัตราอยู่เครื่องมือคลิปบอร์ด

CopyFilenames
3.4
ฟรี
CopyFilenames ทำให้มันง่ายมากที่จะคัดลอกตำแหน่งเต็มและเต็มไปด้วยชื่อของแฟ้ม...
Multi-Copy-Paste
2.9.0.1
จับภาพโดยอัตโนมัติรายการทั้งหมดที่นายคัดลอกไปยังคลิปบอร์ดอน...
Share Clip
1.2.0.3
ฟรี
กับโปรแกรมนี้คุณสามารถแบ่งปันข้อความส่วนของคลิปบอร์ด...
ARC20
0.08.0020
ARC20 ตั้งโปรแกรมโปรแกรมสำหรับ ICOM IC-R20 กำลังค้นผู้รับ...