ส่วนใหญ่ที่น่าสนใจโปรแกรมต่างๆอยู่เครื่องมือคลิปบอร์ด

CopyFilenames
CopyFilenames ทำให้มันง่ายมากที่จะคัดลอกตำแหน่งเต็มและเต็มไปด้วยชื่อของแฟ้ม...
3.3
Multi-Copy-Paste
จับภาพโดยอัตโนมัติรายการทั้งหมดที่นายคัดลอกไปยังคลิปบอร์ดอน...
2.9.0.1
Share Clip
กับโปรแกรมนี้คุณสามารถแบ่งปันข้อความส่วนของคลิปบอร์ด...
1.2.0.3
ฟรี

ด้านบนอัตราอยู่เครื่องมือคลิปบอร์ด

CopyFilenames
CopyFilenames ทำให้มันง่ายมากที่จะคัดลอกตำแหน่งเต็มและเต็มไปด้วยชื่อของแฟ้ม...
3.3
Multi-Copy-Paste
จับภาพโดยอัตโนมัติรายการทั้งหมดที่นายคัดลอกไปยังคลิปบอร์ดอน...
2.9.0.1
Share Clip
กับโปรแกรมนี้คุณสามารถแบ่งปันข้อความส่วนของคลิปบอร์ด...
1.2.0.3
ฟรี