การศึกษา › อ้างอิง

จะดีที่สุดอ้างอิงซอฟต์แวร์สำหรับหน้าต่าง

ส่วนใหญ่ที่น่าสนใจโปรแกรมต่างๆอยู่อ้างอิง

Spelling Dictionaries Support For Adobe Reader XI
11.0
ฟรี
เป็นการสะกดคำพจนานุกรมเก็บของ for Adobe Reader กับรสนับสนุนอย่างมากสำหรั 32 ภาษา
Word Magic Professional Suite Premier
7.0
นี่ห้องรวมถึงการที่ดีที่สุดพิมพ์คของแต่ละทางนี่ผลิตโดยบริษัท
555 Timer
4.10
ฟรี
555 Timer เป็นไฟล์ช่วยเหลือประเภทหนึ่งที่ช่วยเหล่าช่างเทคนิคที่ใช้ 555 timer.

ด้านบนอัตราอยู่อ้างอิง

Spelling Dictionaries Support For Adobe Reader XI
11.0
ฟรี
เป็นการสะกดคำพจนานุกรมเก็บของ for Adobe Reader กับรสนับสนุนอย่างมากสำหรั 32 ภาษา
Word Magic Professional Suite Premier
7.0
นี่ห้องรวมถึงการที่ดีที่สุดพิมพ์คของแต่ละทางนี่ผลิตโดยบริษัท
555 Timer
4.10
ฟรี
555 Timer เป็นไฟล์ช่วยเหลือประเภทหนึ่งที่ช่วยเหล่าช่างเทคนิคที่ใช้ 555 timer.
MSDN Library for Visual Studio 2008 - ENU
9.0.30729.4462
ฟรี
The MSDN Library is an essential source of information for developers using Microsoft® tools...
Dean's Law Dictionary
84.0
Dean\'s Law Dictionary เสนอความหมายของคำสำหรับซับซ้อน idiomatic กฎหมาย